ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne jako proces zakupowy - od planowania po rozliczenie, audyt i archiwizację.

9-10.09 2021
Warszawa
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1838.85 zł brutto

SZKOLENIE VOD