ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Praktyczne aspekty zamówień publicznych - od prawidłowego zaplanowania do skutecznej realizacji umowy.

24-25.08 2021
Katowice
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto