ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy. ONLINE

19-20.08 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto