ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Przygotowanie postępowania na prace projektowe i roboty budowlane według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasady efektywności

19-20.08 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1838.85 zł brutto

SZKOLENIE VOD