ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Certyfikowany Kurs na Specjalistę ds. Zamówień publicznych według nowej ustawy Pzp ONLINE

23-25.08 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1838.85 zł brutto