ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego Pzp na podstawie orzecznictwa KIO, opinii UZP i interpretacji. ONLINE

17-18.08 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1838.85 zł brutto

SZKOLENIE VOD