ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Początkujący Wykonawca w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

31.10 - 31.12 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
3319.77 zł brutto