ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Tryb podstawowy - krok po kroku przez pełną procedurę udzielania zamówień na podstawie nowego PZP

26-27.10 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto