ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Praktyka udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł. Procedury, regulaminy i odpowiedzialność ONLINE

26-27.10 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto