ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

ZIELONY ŁAD ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTÓW NA LATA 2021-2027 PRZYGOTOWANIE DO ABSORPCJI FUNDUSZY UE

29-30.11 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto