ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

PŁACE od A do Z – kompleksowe warsztaty

24-25.11 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto