ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Tryb podstawowy w nowym Pzp - kompleksowo o udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi UE.

29-30.11 2021
Gdańsk
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1838.85 zł brutto

WYBIERZ SZKOLENIE VOD