ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Nowa ustawa Pzp w praktyce. Problemy interpretacyjne oraz ich rozwiązywanie na podstawie orzecznictwa, stanowiska UZP i organów kontroli ONLINE

26-27.10 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1838.85 zł brutto

WYBIERZ SZKOLENIE VOD