ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Polemiki, spory i nieścisłości w procedurach prowadzonych na podstawie nowego PZP

29-30.11 2021
Wrocław
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1838.85 zł brutto

WYBIERZ SZKOLENIE VOD