ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Studium Zamówień Publicznych

18.03 - 11.06 2022
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
3990.00 zł brutto