ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp - trening praktyczny krok po kroku

16-17.12 2021
Warszawa
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto