ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

PŁACE od A do Z - na podstawie zmian wprowadzonych przez Polski Ład oraz z uzględnieniem nowego rozporządzenia– kompleksowe warsztaty 2 dniowe

17-18.02 2022
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1228.77 zł brutto