ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce.

29.08 - 2.09 2022
Jurata
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
3677.70 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.