ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne w branży samorządowej - kompleksowy kurs dla praktyków z uwzględnieniem nowych obowiązków i specyfiki postępowań

16-18.05 2022
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1843.77 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.