ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Ochrona sygnalistów w sektorze publicznym – nowe obowiązki i kary w świetle dyrektywy UE, obowiązującej od 17 grudnia ONLINE

26-27.05 2022
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1843.77 zł brutto

WYBIERZ SZKOLENIE VOD

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.