ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Płace w praktyce - zasady ustalania wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu i zmian planowanych na lipiec 2022 r.

16-17.05 2022
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1228.77 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.