ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne w praktyce bez kontrowersji i wątpliwości na podstawie najnowszych przepisów i aktualnego orzecznictwa

7-8.07 2022
Gdańsk
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1463.70 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.