ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

10 kroków do kompleksowej realizacji zamówienia publicznego - praktyczny warsztat i ćwiczenia

7-8.07 2022
Warszawa
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
2078.70 zł brutto

WYBIERZ SZKOLENIE VOD

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.