ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia sektorowe - jak zgodnie z najnowszymi przepisami prowadzić postępowania i konstruować umowy?

27-28.06 2022
Wrocław
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1463.70 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.