ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia sektorowe - jak zgodnie z najnowszymi przepisami prowadzić postępowania i konstruować umowy?

27-28.06 2022
Wrocław
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
2078.70 zł brutto

WYBIERZ SZKOLENIE VOD

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.