ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Jak bezbłędnie udzielać zamówień publicznych w trybie podstawowym? Kompleksowy kurs z uwzględnieniem najnowszych zmian i orzecznictwa KIO

5-6.07 2022
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1843.77 zł brutto

WYBIERZ SZKOLENIE VOD

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.