ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne w praktyce bez kontrowersji i wątpliwości na podstawie najnowszych przepisów i aktualnego orzecznictwa

30-31.08 2022
Warszawa
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
2078.70 zł brutto

WYBIERZ SZKOLENIE VOD

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.