ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Praktyka udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł. Procedury, regulaminy i odpowiedzialność ONLINE

25-26.08 2022
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1228.77 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.