ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

10 kroków do kompleksowej realizacji zamówienia publicznego - praktyczny warsztat i ćwiczenia

23-24.08 2022
Toruń
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1463.70 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.