ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w praktyce na podstawie aktualnych orzeczeń KIO z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia

13-14.09 2022
Łódź
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
2078.70 zł brutto

WYBIERZ SZKOLENIE VOD

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.