ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w praktyce na podstawie aktualnych orzeczeń KIO z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia ONLINE

15-16.09 2022
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1228.77 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.