Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
05:02
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Alex o procedurze samooczyszczenia w zamówieniach publicznych - wprowadzenie do tematu, ważne artykuły w ustawie PZP i innych aktach prawnych
Wykładowca:
Grzegorz Czaban
Długość nagrania:
05:39
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Najkorzystniejsza oferta w zamówieniach publicznych - na jakiej podstawie ją wybrać? Co na ten temat mówi ustawa Pzp? Jak określić wagę kryteriów oceny ofert?
Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
03:02
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Jak ustawa Prawo zamówień publicznych definiuje oczywistą omyłkę pisarską?
Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
05:02
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Czym jest szacunkowa wartość zamówienia (dostaw) w Prawie zamówień publicznych? Które artykuły ustawy Pzp to definiują?
Wykładowca:
Iwona Holka
Długość nagrania:
56:00
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Webinar Iwony Holki na temat zamówień publicznych dla początkujących.
Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
04:35
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Zamówienia publiczne o wartości do 130 000 zł - czyli zamówienia regulaminowe. Czego dotyczą? Co musi zawierać regulamin? Co warto zabezpieczyć w regulaminie, żeby nadmiernie nie formalizować swojej pracy?
Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
05:04
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Jakie przepisy regulują zamówienia publiczne do 130 000 zł? Czy zamawiający nie musi stosować PZP do tego typu zamówień?
Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
04:13
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
🎯 Czym jest plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych? 🎯 Gdzie zamawiający musi go zamieścić? 🎯 Jakie elementy powinien zawierać?
Wykładowca:
Grzegorz Czaban
Długość nagrania:
03:11
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
❓Jaka jest różnica między planem postępowań, a planem zamówień publicznych? ❓Czy jeśli ogłoszę postępowanie w 2023 r. ale zakończę je w 2024 r. to muszę wpisywać je w planie na 2024 rok?
Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
04:12
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
W art 436 ustawy Pzp obligatoryjnie zawarto zapisy, które muszą zostać wprowadzone do wszystkich umów przez zamawiających - o jakie zapisy chodzi?
Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
02:53
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Alex opowie o dokumentach, które służą zamawiającym do opisania przedmiotu zamówienia w robotach budowlanych.
Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
02:56
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Alex o zasadach udostępniania protokołu z postępowania na przykładach
Wykładowca:
Damian Michalak
Długość nagrania:
05:10
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
O sile wyższej w zamówieniach publicznych opowiada Damian Michalak. Czym jest? Jakie są jej przykłady?
Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
05:06
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
O rażąco niskiej cenie w zamówieniach publicznych, ważnych wyrokach KIO i opinii UZP w tym temacie opowiada Alex - wirtualny ekspert zamówień publicznych ApexNet.
Wykładowca:
Alex
Długość nagrania:
00:00:45
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Dowiedz się jaka zmiana została wprowadzona do ustawy Pzp 28.09.2023 r.
Wykładowca:
Łukasz Czaban
Długość nagrania:
05:18
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Jakimi cechami powinien wykazywać się wybrany wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń? Jakie są i co oznaczają poszczególne metody zmiany wynagrodzenia. Opowiada Łukasz Czaban
Wykładowca:
Jerzy Czaban
Długość nagrania:
03:40
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
W postępowaniu powyżej progu, przetarg nieograniczony podzielony na dwie części, wadium zostało złożone w formie gwarancji bankowej zawierającej łączną kwotę wadium, sumę wartości wskazanej dla każdej z części. Czy taka gwarancja jest prawidłowa i będzie można dochodzić wadium np. dla jednej części?
Wykładowca:
Jerzy Czaban
Długość nagrania:
02:21
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Jeżeli wykonawca ma zapis w umowie, że zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisu art. 22 par.1. Kodeksu Pracy, to czy mam obowiązek sprawdzić Wykonawcę, czy jako Zamawiający jestem uprawniony do czynności kontrolnych i jeżeli nie sprawdzę to nie poniosę żadnych konsekwencji?
Wykładowca:
Jerzy Czaban
Długość nagrania:
03:40
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Zamawiający i wykonawca działają we wspólnym interesie - ważna jest współpraca, a nie rzucanie sobie kłód pod nogi.
Wykładowca:
Zespół ApexNet
Długość nagrania:
03:17
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku życzy temat ApexNet!
Wykładowca:
Barbara Gańcza
Długość nagrania:
1:18
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Wykładowca:
Trenerzy i pracownicy ApexNet
Długość nagrania:
2:27
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Wykładowca:
Iwona Holka
Długość nagrania:
20:32
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim webinarem dotyczącym algorytmu szyfrowania SHA1 w orzeczeniu KIO
Wykładowca:
UZP
Długość nagrania:
02:55
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Wykładowca:
UZP
Długość nagrania:
03:44
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Wykładowca:
UZP
Długość nagrania:
06:54
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Wykładowca:
UZP
Długość nagrania:
03:06
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Wykładowca:
UZP
Długość nagrania:
02:54
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Wykładowca:
UZP
Długość nagrania:
02:51
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Wykładowca:
UZP
Długość nagrania:
04:33
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
MiniPortal będzie narzędziem przejściowym wykorzystującym dotychczasowe konta zamawiających zarejestrowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykorzystując miniPortal i ePuap będzie można bezpłatnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz możliwa będzie bezpłatna komunikacja między zamawiającym a wykonawcą.
Wykładowca:
Hanna Szumińska
Długość nagrania:
1:41
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Ekspert prowadzący zaprasza na szkolenia
Wykładowca:
Hanna Szumińska
Długość nagrania:
2:33
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Co czeka nas w 2018 roku w związku z zarządzeniem nieruchomościami?
Wykładowca:
Hanna Szumińska
Długość nagrania:
1:26
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Odśnieżanie- co należy do obowiązków?
Wykładowca:
Hanna Szumińska
Długość nagrania:
1:45
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Parkingi strzeżone a dozorowane. Czym się różnią?
Wykładowca:
Hanna Szumińska
Długość nagrania:
1:22
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Sprzątanie- jak ułatwić system utrzymywania porządku?
Wykładowca:
Hanna Szumińska
Długość nagrania:
7:41
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Podstawowe informacje o zarządzeniu nieruchomościami
Wykładowca:
Ekipa ApexNet
Długość nagrania:
2:21
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
"Jak nie organizować szkoleń"- ApexNet na wesoło ze świątecznymi życzeniami
Wykładowca:
Jerzy Czaban, Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Ewa Wiktorowska, Ewaryst Kowalczyk, Bartłomiej Kardas, Michał Rogalski
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Zapraszamy do obejrzenia dyskusji Ekspertów podczas zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych
Wykładowca:
Grzegorz Czaban
Długość nagrania:
16:15
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Wykładowca:
Jerzy Czaban
Długość nagrania:
1 godz. 18 min.
Dostęp do materiału:
Bezpłatny
Stan prawny zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych po nowelizacji, która zaczęła obowiązywać 20 lutego 2013 r.


Pozostałe filmy widoczne jedynie po zalogowaniu. Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy