Materiały do moich szkoleń


Materiały widoczne jedynie po zalogowaniu. Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Pozostałe materiały
[WEBINAR] Waloryzacja wynagrodzeń w nowym Pzp na usługi i roboty budowlane - ważne zmiany w umowach
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak udzielać zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zgodnie z nowym Pzp?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] TOP 10 z komentarza UZP do nowej ustawy Pzp
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Analiza potrzeb i wymagań w Nowej ustawie Pzp
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak oceniać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia w nowej ustawie Pzp?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak w praktyce udzielać zamówień w trybie podstawowym i dlaczego warto wybrać wariant z możliwymi negocjacjami?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Najważniejsze zmiany w umowach wynikające z nowego Pzp
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak złożyć ofertę w postępowaniach poniżej progów UE i na czym polegają negocjacje z wykonawcą w trybie podstawowym?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak w 17 krokach złożyć ofertę w postępowaniach powyżej progu UE wg nowej ustawy Pzp?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Czynności zamawiającego związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wg nowej ustawy Pzp
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak sporządzać dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle nowych rozporządzeń wykonawczych?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] 10 zmian w nowym PZP o których musi wiedzieć każdy wykonawca
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Zarządzanie czasem pracy w dobie COVID-19. Kwarantanna i praca zdalna
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Ostatnia prosta przed wejściem w życie nowej ustawy Pzp. Jak zamawiać bez obaw działania poza prawem od 01.01.2021 roku?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Rola i zadania osób merytorycznych w nowej ustawie Pzp
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak bez stresu udzielać zamówień bagatelnych zgodnie z nową ustawą Pzp?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Zasady ustalania świadczeń ZFŚS bez ryzyka działania poza prawem
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Tryby udzielania zamówień w nowej ustawie Pzp bez konieczności studiowania całej ustawy
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Kary umowne w zamówieniach publicznych – jak je stosować bez ryzyka nieprawidłowości od 2021 roku?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak ustrzec się nieprawidłowości we wdrożeniu PPK?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak wybrać ofertę w terminie związania ofertą?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] W jakich sytuacjach należy sporządzać poszczególne z 9 rodzajów ogłoszeń publikowanych w Biuletynie bez ryzyka popełnienia błędów?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak przygotować swoje pierwsze postępowanie wg nowej ustawy Pzp bez wcześniejszego doświadczenia?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak zgodnie z nową ustawą wnosić wadium bez ryzyka odrzucenia oferty?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak z perspektywy zamawiającego prowadzić postępowanie w trybie podstawowym wg nowej ustawy Pzp bez popełniania błędów?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak ubiegać się o zamówienia publiczne w trybie podstawowym według nowej ustawy Pzp bez ryzyka popełnienia błędów?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak zarządzać pracą nadliczbową pracowników bez ryzyka działania poza prawem?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak skutecznie tworzyć konsorcjum bez ryzyka wykluczenia z postępowania teraz i po 1.01.2021?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak i kiedy dokonać wyboru platformy do elektronizacji zamówień publicznych bez ryzyka opóźnienia w przetargach
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak udzielać zamówień bagatelnych zapobiegając ryzyku naruszenia prawa?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak ubiegać się o zamówienia publiczne z wykorzystaniem podpisu elektronicznego teraz i po zmianach od 2021 roku bez ryzyka odrzucenia ofert?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Prezentacja - Jak realizować umowy w zamówieniach publicznych w czasach pandemii bez ryzyka nieprawidłowości i błędów
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak zarządzać zespołem rozproszonym w sytuacji kryzysowej bez stresu?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Jak ubiegać się o zamówienia w nowej elektronicznej rzeczywistości bez ryzyka popełnienia błędu i utraty zamówienia?
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

[WEBINAR] Zamówienia publiczne a tarcza antykryzysowa. Jak zamawiać, składać oferty i realizować umowy w czasie epidemii bez ryzyka działania poza prawem
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

WEBINAR - Zamówienia publiczne a tarcza antykryzysowa. Jak zamawiać, składać oferty i realizować umowy w czasie epidemii bez ryzyka działania poza prawem
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

WEBINAR - Zamówienia publiczne a tarcza antykryzysowa. Jak zamawiać, składać oferty i realizować umowy w czasie epidemii bez ryzyka działania poza prawem
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedzieć
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

10 barier we wdrażaniu elektronizacji i RODO – sprawdź, jak je pokonać!
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

Zamówienia publiczne dla początkujących
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

Zamówienia publiczne w świetle nadchodzącej elektronizacji
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowelizacji
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

Zamówienia publiczne dla pracowników komórek merytorycznych i członków Komisji Przetargowych.
MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

Skuteczna oferta przetargowa- przygotuj, złóż i wygraj. Warsztat dla wykonawców
MATERIAŁY ZE SZKOLENIAPozostałe materiały widoczne jedynie po zalogowaniu. Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy