Start > Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach naszych Serwisów znajdujących się pod następującymi adresami elektronicznymi: https://www.apexnet.com.pl/, https://www.edustrefa.com.pl/, https://www.apexnet.com.pl/edustrefa/

DROGI UŻYTKOWNIKU,

Dziękujemy, że odwiedziłeś nasz Serwis. Przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zasadami przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych oraz plików cookies, które są wykorzystywane przez nasze Serwisy.I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest APEXNET SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Atlasowej nr 41, 02-437 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000448681, NIP: 7010371279, REGON: 146525376 (dalej jako „my” albo „Administrator”).

II. AKTUALNOŚĆ

Polityka Prywatności może ulec zmianie ze względu na rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązującego prawa, czy też rozwój Serwisów poprzez np. korzystanie przez nas z nowych narzędzi. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki Prywatności. Zachęcamy do zapoznanie się aktualną wersją Polityki Prywatności.

III. KONTAKT DO ADMINISTRATORA

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod numerem telefonu 22058900 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: daneosobowe@apexnet.pl

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOBROWOLNOŚĆ I KONSEKWENCJA NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach, które są wymienione w tabeli poniżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji (oznaczonych jako obowiązkowe), wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań. Podanie danych osobowych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, następuje na podstawie Twojej decyzji i w takim przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Udzielasz zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których nie wymagamy i nie chcemy przetwarzać, a mimo to zostały nam przekazane.

CEL: ZAWARCIE I WYKONANIE UMÓW,
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy.
 • W związku z zawartą umową lub umowami (w tym również umowami w przedmiocie świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w Serwisach) przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane do rozliczeń, dane do dostawy towarów, a później ewentualnie dane związane z wykonywaniem umów, np. kiedy złożysz reklamację.
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu zakończenia wykonywania umów, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających.
CEL: UDZIELANIE ODPOWIEDZI PYTANIA, KTÓRE KIERUJESZ DO NAS RÓŻNYMI KANAŁAMI KOMUNIKACJI
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą i udzielenie odpowiedzi na pytanie, które do nas kierujesz.
 • Na potrzeby prowadzenia korespondencji przetwarzamy Twój adres e-mail oraz dane, które wskażesz nam w treści wiadomości (zazwyczaj jest to również Twoje imię i nazwisko, ale czasem podajesz nam więcej swoich danych). Zalecamy, abyś podawał/a nam tylko takie dane osobowe, które są niezbędne dla celu, w jakim się z nami kontaktujesz.
 • Wszelka korespondencja jest przez nas archiwizowana do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (terminy wynikają z przepisów prawa i nie jesteśmy w stanie w tym momencie ich wskazać, ponieważ zależą od tego, czego dotyczy korespondencja, którą z Tobą prowadzimy).
CEL: REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH, KTÓRE NA NAS CIĄŻĄ, NP. PODATKOWYCH
 • Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa (głównie przepisy prawa podatkowego, rachunkowego).
 • Podanie danych osobowych stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa (dla przykładu: dane do wystawienia faktury).
CEL: USTALENIE, OBRONA I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na wypadek obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń (tj. w celach dowodowych). Dane przetwarzamy do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 • Terminy przedawnienia roszczeń wynikają z przepisów prawa.
CEL: WYSYŁKA NEWSLETTERA
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz zgoda udzielona tuż przed zapisaniem się do Newslettera.
 • Jeśli zapisałeś/aś się na nasz Newsletter, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci różnego rodzaju informacji i treści, w tym w szczególności informacji handlowych, marketingowych, informacji o naszych produktach i usługach oraz o promocjach i akcjach specjalnych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi nam wysyłanie Ci newslettera. Twoje dane przetwarzamy. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody.
CEL: DZIAŁANIA BIZNESOWE I DZIAŁANIA MAJĄCE POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG - W TYM TWORZENIE ANALIZ, RAPORTÓW, STATYSTYK, OPTYMALIZACJA PRAWIDŁOWEGO WYŚWIETLANIA SERWISÓW ORAZ DOSTOSOWYWANIE ZAWARTOŚCI STRONY DO TWOICH PREFERENCJI
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych po to, aby poznać zachowania i preferencje naszych klientów i użytkowników Serwisów oraz ewentualnie ulepszyć działanie Serwisów.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale czasem może być konieczne dla prawidłowego działania danych funkcjonalności.
CEL: OBSŁUGA NASZEGO FANPAGE`A / GRUPY NA PORTALU FACEBOOK POD NAZWĄ @ apexnet.sc, PROFILU NA PORTALU INSTAGRAM POD NAZWĄ: @apexnet_szkolenia PROFILU NA PORTALU LINKEDIN POD NAZWĄ: apexnet-szkolenia, PROFILU NA PORTALU TIK-TOK: @ apexnet ORAZ PROFILU NA PORTALU YOUTUBE POD NAZWĄ: ApexNet I WCHODZENIA Z TOBĄ W INTERAKCJE NA TYCH PORTALACH
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie wtedy, kiedy zdecydujesz się odwiedzić jeden z naszych profili i podjąć na nim aktywność (zaobserwować, polubić daną treść, którą udostępniamy, itp.). Zasady korzystania z tych portali ustalają podmioty trzecie i należy zapoznać się z ich politykami prywatności lub innymi dokumentami regulującymi zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Dane na ten cel otrzymujemy od Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) lub Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) lub z Twojego publicznego profilu.
CEL: CEL WSKAZANY W UDZIELONEJ PRZEZ CIEBIE ZGODZIE
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wtedy Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Jeśli poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nam jej udzielisz, to dane będą przetwarzane tylko na cel wskazany w takiej zgodzie.
CEL: PROWADZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 • Jeśli zarejestrowałeś/aś się w naszych Serwisach, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z jego funkcjonalności.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi rejestrację w naszym Serwisach.

V. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres zamieszkania
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres dostawy
 • adres do korespondencji
 • NIP
 • Adres IP
 • Przybliżona lokalizacja
 • Płeć
 • Przeglądarka, z której korzystasz
 • Twoje zachowanie na naszej stronie
 • Informacje o Twoim systemie operacyjny
 • Wizerunek
 • Źródło, z jakiego przeszedłeś na nasz Serwis
 • Czas poświęcony na przeglądanie treści w danym Serwisie
 • Twoje zainteresowanie określone na podstawie aktywności w sieci
 • Inne dane, które nam przekazujesz podczas kontaktu

VI. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 • Posiadasz prawo: dostępu do treści przetwarzanych i przechowywanych danych (i uzyskiwania ich kopii), jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do przenoszenia.
 • Masz także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu - masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody - masz prawo do jej wycofania. Wycofać zgodę możesz w każdym czasie i bez ponoszenia kosztów. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Zawsze masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z praw, które Ci przysługują, skontaktuj się z nami na dane podane w górnej części niniejszej Polityki.

VII. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe w większości przypadków pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. W pewnym zakresie zbieramy również Twoje dane osobowe w sposób automatyczny przy użyciu plików cookies. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji celów, o których piszemy w niniejszej Polityce. Nie zbieramy danych nadmiarowych.

VIII. OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli Twoje dane przetwarzamy:

 • na podstawie umowy, którą z nami zawarłeś/aś – przez okres wykonywania tej umowy, rozliczenia jej oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z niej wynikać;
 • na podstawie Twojej zgody – do czasu zrealizowania celu, w jakim jej udzieliłeś/aś lub do czasu aż ją wycofasz;
 • na podstawie przepisów prawa - do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa (co do zasady 6 lat, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu);
 • na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – do czasu ich realizacji lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Twoje dane są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z naszymi wdrożonymi procedurami wewnętrznym. Przetwarzamy informacje o Tobie przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie Twoich danych przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do Twoich danych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.

X. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy, ale tylko wtedy, gdy mamy podstawę prawną, aby to zrobić. Niektórym podmiotom możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności na podstawie zawartych z nimi umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku korzystania ze Serwisów Twoje dane osobowe mogą być przekazane operatorowi internetowej platformy handlowej, podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne/IT, przewoźnikom realizującym dostawy lub innym podmiotom, które z nami współpracują.

Dbamy o to, aby podmioty te zapewniały zgodność z przepisami RODO, w szczególności aby wdrożyły odpowiednie środki bezpieczeństwa.

XI. CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), a obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych wykonujemy samodzielnie.

XII. PROFILOWANIE

Analizujemy dane osobowe i korzystamy z profilowania, aby zaoferować Ci zindywidualizowaną reklamę, w celu prezentowania reklam oraz ofert, które są dla Ciebie interesujące. Umożliwia nam to lepsze dostosowanie ofert i reklam do Twoich potrzeb. Zbieranie preferencji użytkowników odwiedzających Serwisy następuje tylko w takim zakresie, w jakim nie wywołuje ro względem Ciebie żadnych skutków prawnych, ani nie wpływa w podobny sposób na Twoją sytuację, w tym prawa i wolności.

XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W związku z tym, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych np. poprzez stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO lub stosowanie standardowych klauzul umownych

XIV. PLIKI COOKIES

Nasz Serwisy, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.). Nie powodują one zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Ciasteczka wykorzystujemy głównie w celach statystycznych i analitycznych, aby poznać zachowania i preferencje naszych użytkowników oraz aby ulepszyć funkcjonowanie Serwisów. Niektóre pliki cookies zapewniają prawidłowe wyświetlanie treści w Serwisach lub prawidłowe działania określonych funkcjonalności. W związku z tym wyłącznie niektórych plików cookies może spowodować, że pewne funkcje będą ograniczone.

XV. JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY ORAZ W JAKIM CELU?

 • Niezbędne pliki cookies – niezbędne są do tego, aby Serwisy działały w poprawny sposób;
 • Funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają dostosowanie ustawień i personalizację treści w Serwisach;
 • Analityczne pliki cookies – zbierają informacje na temat Twojej aktywności w Serwisach, umożliwiając nam zgromadzenie danych statystycznych, na podstawie których możemy usprawnić działanie Serwisów;
 • Reklamowe pliki cookies – umożliwiają wyświetlanie reklam w serwisach zewnętrznych, dostosowanych do Twoich zainteresowań

Listę plików cookies można wyświetlić tutaj

XVI. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

W ramach działalności marketingowej oraz w celu zapewnienia optymalizacji działania Serwisów wykorzystujemy pliki cookies za pośrednictwem następujących podmiotów (obok podmiotów podajemy linki do polityk prywatności tych podmiotów):

XVII. TWÓJ WPŁYW NA PLIKI COOKIES

Pliki cookies możesz wyłączyć z poziomu Twojej przeglądarki:

Możesz też skorzystać z różnego rodzaju narzędzi (oprogramowania lub wtyczek), które umożliwiają zarządzanie plikami cookies.

XVIII. GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE SEARCH CONSOLE, GOOGLE FIREBASE

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), którą wykorzystujemy głównie do celów statystycznych. Z uwagi na fakt, że adresy IP zbierane od Użytkowników podlegają anonimizacji (maskowanie IP), nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Użytkownika. Niemniej jednak informujemy Cię, że dane zbierane za pośrednictwem narzędzi Google mogą być przekazywane do USA. Dane te przekazywane są w oparciu o standardowe klauzul umowne, które zatwierdzone zostały przez Komisję Europejską i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych podczas ich przesyłania poza EOG, zgodnie z art. 45 RODO.

W każdej chwili możesz usunąć swoje dane zbierane do ww. celów poprzez instalację odpowiedniego narzędzia. Więcej informacji możesz uzyskać tutaj.

XIX. GOOGLE ADS

Google Ads (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), umożliwia nam prowadzenie dopasowanych do preferencji Użytkownika kampanii reklamowych i śledzenie ich wyników. Więcej informacji uzyskasz tutaj.

XX. GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), umożliwia nam prowadzenie analityki i śledzenia konwersji w ramach podejmowanych przez nas działań marketingowych. Narzędzie to monitoruje zachowanie Użytkowników i informuje nas o nim. Dzięki temu możemy ocenić skuteczność wprowadzonych przez nas rozwiązań lub działań marketingowych. Więcej informacji uzyskasz tutaj.

XXI. SALES MANAGO

Wykorzystujemy narzędzie Sales Manago firmy Benhauer Sp. z o.o.. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków. do email marketingu i zarządzania kampaniami online.

O zasadach zbierania danych oraz polityce prywatności przeczytasz więcej tutaj.

XXII. CZATER.PL

Korzystamy również z funkcjonalności Live chat zapewnionego przez dostawcę marki Czater.pl – firmę The Point We care about your customers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa. Szczegóły dotyczące działania Czater.pl możesz znaleźć tutaj.

XXIII. MICROSOFT ADVERTISING

Do celów marketingowych i reklamowych oraz do pomiaru skuteczności reklam (śledzenie konwersji), korzystamy z Microsoft Advertising firmy Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Szczegółowe dane o ochronie danych oraz plikach cookie stosowanych przez Microsoft znajdziesz tutaj.

XXIV. MICROSOFT CLARITY

Używamy Microsoft Clarity aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Microsoft Clarity to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, jakie linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy robią, a czego nie lubią, itp.), a to pozwala nam budować i utrzymywać naszą usługę z informacjami zwrotnymi od użytkowników. Microsoft Clarity używa plików cookie i innych technologii do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas Twojej sesji i przechowywany w formie pozbawionej tożsamości), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony. Microsoft Clarity przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Microsoft Clarity ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu. Więcej informacji o narzędziu znajduje się tutaj.

XXV. PIKSEL META

Wykorzystujemy Piksel Meta w celu remarketingu, tj. kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam bazujących na Twoim zachowaniu w naszych Serwisach. Piksel jest dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited i śledzi Twoje zachowanie w naszych Serwisach a następnie przekazuje informacje na ten temat do portalu Facebook lub Instagram.

Informacje zbierane za pośrednictwem Piksel Meta są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Niemniej jednak Meta może łączyć przekazywane dane z danymi, które o Tobie posiada i wykorzystywać je do własnych celów. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Meta możesz znaleźć tutaj

XXVI. WTYCZKI KIERUJĄCE DO NASZYCH SOCIAL MEDIÓW

W naszych Serwisach umieściliśmy wtyczki, których kliknięcie powoduje przekierowanie Użytkownika na nasze portale w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie lub na nasz profil w serwisie Youtube. Po kliknięciu wtyczki dane osobowe Użytkownika przekazywane są do odpowiedniego dostawcy wtyczek i przechowywane na jego serwerach. Zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane są na stronach internetowych ww. portali.

Więcej informacji możesz uzyskać klikając poniżej:

XXVII. APLIKACJE MOBILNE „USTAWA PZP” I „KODEKS PRACY” W SERWISACH GOOGLE PLAY I APP STORE

Udostępniamy możliwość instalacji na telefony komórkowe naszych aplikacji mobilnych „Ustawa Pzp” oraz „Kodeks Pracy”, które służą do celów edukacyjnych i zawierają teksty ustaw Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Pracy. Aplikacje udostępniane są bezpłatnie i są dostępne na platformie Google Play oraz AppStore. Aby pobrać aplikację nie wymagamy od użytkownika podawania żadnych danych osobowych. Aplikacja zbiera pliki cookies które wykorzystujemy głównie do celów statystycznych. Z uwagi na fakt, że adresy IP zbierane od Użytkowników podlegają anonimizacji (maskowanie IP), nie jesteśmy w stanie zidentyfikować po nich Użytkownika.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych serwisów Google Play i AppStore znajdziesz tutaj:

XXVIII. WSPÓŁADMINISTRACJA

Razem z Meta Platforms Ireland Limited (Facebook), z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych na cele statystyczne, zbieranych za pośrednictwem platformy Meta (Facebook).

Informacje na temat uzgodnień pomiędzy nami a Meta Platforms znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

XXIX. YOUTUBE

W naszych Serwisach zamieściliśmy filmiki za pośrednictwem serwisu Youtube. Mimo, że filmiki odtwarzane są z poziomu naszej strony, to jednak w momencie ich włączenia, dane przekazywane są do serwisu Youtube i przetwarzane na cele wskazane w polityce prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj.

XXX. LOGI SERWERA

Korzystanie ze Serwisów jest związane z zapisywaniem danych w logach serwera. Obejmują one np. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób.

XXXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 roku.