Start > Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo

Kontakt

Natalia Dzwonnik

telefon: 22 765 65 90
doradztwo@apexnet.pl

 

Aby zapewnić naszym klientom kompleksowe bezpieczeństwo prawne, oprócz szkoleń, proponujemy także skorzystanie z doradztwa ekspertów. Wiemy, że czas ma wielkie znaczenie. Działamy szybko i sprawnie, co jest możliwe tylko dzięki doświadczonym ekspertom. Skuteczność prowadzonych działań potwierdzają liczne referencje otrzymane podczas 15 lat działalności firmy.

Dlaczego doradztwo w ApexNet?

 • Działamy wg zasady: „dziś pytanie, dziś odpowiedź”.

  Nawet jeśli Twoje zapytanie wymaga dłuższej analizy, zawsze tego samego dnia otrzymasz informację o terminie realizacji.

 • Twoją sprawę prowadzą tylko doświadczeni i skuteczni eksperci.

  Sprawne działanie wymaga doświadczonego eksperta. Tylko z takimi współpracujemy w ApexNet, a potwierdzają to liczne referencje.

Rodzaje współpracy

 • W myśl zasady, że „lepiej zapobiegać niż gasić”, dla wielu klientów prowadzimy stałą opiekę prawną. Na bieżąco rozstrzygamy wątpliwe kwestie, doradzamy i wyznaczamy kierunek działania.
 • Jesteśmy także bardzo skuteczni w „gaszeniu pożarów”. W sytuacjach awaryjnych zachowujemy spokój i znajdujemy najlepsze możliwe wyjście z sytuacji

Formy współpracy

 • Zapraszamy do osobistych konsultacji prawnych, zarówno w naszej siedzibie, jak i dowolnym miejscu na terenie kraju
 • W celu optymalizacji czasu konsultacji, doradztwo prawne może także odbyć się przez telefon lub skype
 • Nasza współpraca może przebiegać także całkowicie on-line, szczególnie jeśli dotyczy ona sporządzenia ekspertyzy czy opinii prawnej.

Zadaj pytanie

Zakres usług doradczych

Dla Zamawiających:

 • Weryfikacja dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego,
 • Udział w postępowaniu przetargowym (biegły),
 • Ocena możliwości zmiany zawartej umowy,
 • Rozpatrywanie protestów,
 • Reprezentacja strony w Urzędzie Zamówień Publicznych,
 • Opracowanie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej,
 • Opracowanie opinii,
 • Audyt postępowań.

Dla Wykonawców:

 • Analiza specyfikacji celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego,
 • Sprawdzenie poprawności i kompletności oferty,
 • Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej badania i oceny oferty pozostałych Wykonawców,
 • Opracowanie protestu, odwołania, skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej,
 • Reprezentacja strony przed UZP,
 • Pisanie wniosków do Prezesa UZP w zakresie: stwierdzenia nieważności zawartej umowy (jej części lub aneksów), konieczności zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, uruchomienia kontroli u Zamawiającego.
 • Przygotowanie projektów i analiz prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • Umów o zamówienia publiczne,
 • Oceny prawne dotyczące naruszeń dyscypliny finansów publicznych – przygotowanie procedur kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Doradztwo w zakresie zasad funkcjonowania i otrzymywania środków pomocowych
 • Opracowania studium wykonalności projektu
 • Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko
 • Opracowanie wniosków aplikacyjnych o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami, dla projektów inwestycyjnych oraz szkoleniowych
 • Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu procedur przetargowych
 • Zarządzanie zatwierdzonymi projektami (przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność)
 • Rozliczenie oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji projektów
 • Stały monitoring rynku zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji
 • Przygotowanie dokumentów planistycznych (Strategii Rozwoju, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, Planów Rozwoju Lokalnego, Planów Rewitalizacji)
 • Opinie techniczno-prawne dotyczące praw i obowiązków Inwestora i Wykonawców, prawidłowości przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych,
 • Ocena stanu technicznego inwestycji budowlanych,
 • Audyt budowlanych procesów inwestycyjnych.
 • Przeprowadzanie wartościowania, oceny stanowisk pracy,
 • Przygotowanie dokumentacji ocen okresowych pracowników,
 • Tworzenie planu rozwoju zawodowego pracowników.
 • Przygotowanie analiz przedrealizacyjnych dla planowanego projektu PPP ( m.in. analiza prawna, analiza organizacyjna, analiza finansowa, analiza ryzyk)
 • Przeprowadzenie testu rynku (potencjalnych partnerów prywatnych oraz instytucji finansujących)
 • Przygotowanie oraz wsparcie zamawiającego w procedurze wyboru partnera prywatnego.

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

 • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
 • Prezenty i promocje na szkolenia
 • Bezpłatne materiały merytoryczne