Dystrybutor
Producent
Co instytucja zyskuje z Plan ZP Plus?
PLANY ZAMÓWIEŃ DLA CAŁEJ JEDNOSTKI ZE ZDALNĄ AKCEPTACJĄ
Zobacz
Oszczędność czasu - System zsumuje wszystkie jednostkowe plany zamówień publicznych wprowadzone przez poszczególne działy w Twojej instytucji, a następnie zostanie przesłany do zdalnej akceptacji do głównego przełożonego.
TWORZENIE I EWIDENCJA EDYTOWALNYCH DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA, RAPORTÓW I WNIOSKÓW
Zobacz
Twoje dokumenty odwzorowane w systemie – System przygotowuje dokumenty z odwzorowaniem szablonu, który wykorzystywaliście dotychczas. Możecie tworzyć m.in. Opis Przedmiotu Zamówienia, a także częściowo zautomatyzować pracę nad dokumentem SWZ. Możesz prowadzić ewidencję dokumentów z realizacji zamówień np. umów, czy faktur. Wygenerujesz również edytowalne raporty i stworzysz wnioski m.in. o wszczęcie postępowania z zastosowaniem ustawy, jaki i bez.
BIEŻĄCA KONTROLA I EDYCJA PLANU Z ALERTEM PRZEKROCZENIA PROGU
Zobacz
Wydatki i oszczędności pod stałą kontrolą systemu - Możesz na bieżąco kontrolować i edytować plany zamówień swojej jednostki i weryfikować, czy mieścicie się w zaplanowanej kwocie lub masz wolne środki. Dostaniesz informację o przekroczenia progu 130 000 zł, który obliguje Cię do stosowania ustawy Pzp.
REJESTR PROWADZONYCH ZAMÓWIEŃ Z MOŻLIWOŚCIĄ GENEROWANIA RAPORTÓW
Zobacz
Wygodne raportowanie dla kontrolujących - Ewidencja sposobu publikacji zamówienia wraz z informacją o osobie odpowiedzialnej za publikacje. Możliwość wygenerowania dowolnych i edytowalnych raportów na potrzeby kontroli w wybranym przez Ciebie zakresie dat.
SUMOWANIE PODOBNYCH ZAMÓWIEŃ W PLANIE
Zobacz
Intuicyjne uporządkowanie i skategoryzowanie - Porządkujesz swoje postępowania według rodzaju i wartości, a następnie sumujesz według wybranej kategorii z przypisanymi kodami CPV dzięki czemu każdy może łatwo je odszukać.
Dla kogo jest Plan Zp Plus?
Dla ZAMAWIAJĄCYCH - małych, średnich i dużych, jednostek samorządowych i centralnych oraz spółek skarbu państwa stosujących Prawo zamówień publicznych.

Ideą rozwiązania jest czytelne i sprawne zaplanowanie zamówień publicznych z uwzględnieniem grupowania zamówień, śledzenia przekroczenia progów, uzyskania zgody innych działów na poszczególne pozycje w planie. Za pomocą systemu możemy też kontrolować zgodność zamówień publicznych z zatwierdzonym planem oraz wprowadzać w nim zmiany w trakcie roku, a dla kontrolujących okazywać jedynie interesujący ich wycinek.

W Twojej instytucji system będzie przydatny dla:
  • Specjalistów ds. zamówień publicznych,
  • Komórek merytorycznych,
  • Skarbnika i innych, którzy odpowiadają za rozliczenia,
  • Kierowników, kanclerzy i innych osób decyzyjnych,
  • Kontroloerów i audytorów wewnętrznych
Kto między innymi z sukcesem korzysta już z narzędzia PlanZP Plus?
Klienci ApexNet, którzy zdecydują się wdrożyć Plan ZP Plus w 2022 r. otrzymają specjalną ofertę cenową!

W tym roku pozostało nam jedynie:
9 wdrożeń
w specjalnej cenie!

ApexNet zapewni również bezpłatną prezentację systemu dla wszystkich zainteresowanych w jednostce oraz specjalne wdrożenie merytoryczne w zakresie planowania zamówień publicznych dzięki dostępowi do dedykowanego
10-godzinnego szkolenia.
Jak wygląda wdrożenie Plan ZP Plus?
Etap 1
ANALIZA
PRZEDWDROŻENIOWA
Ustalenie procesu udzielania zamówienia (wnioski i inne raporty)
Etap 2
KONFIGURACJA
SYSTEMU
Ustalenie struktury organizacyjnej i procesu udzielania zamówień
Etap 3
SZKOLENIE
PRACOWNIKÓW
Prezentacja funkcjonalności i praktycznej obsługi narzędzia dla pracowników
Pełne wdrożenie systemu w Twojej jednostce od analizy przedwdrożeniowej do przeszkolenia Twoich pracowników to maksymalnie 15 dni!
Zainteresowany szczegółami?
Podaj swoje dane, a podczas 3-minutowej rozmowy wspólnie zweryfikujemy, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!
Magdalena Ziółkowska
@
magdalena.ziolkowska@apexnet.pl lub wypełnij formularz:

Uzupełnij pole: Imię i nazwisko
Uzupełnij pole: Nazwa instytucji
Uzupełnij pole: Telefon
Pole telefon musi zawierać wyłącznie cyfry
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych