Lokalizacja Wybierz miasto
 
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

ZIELONY ŁAD ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTÓW NA LATA 2021-2027 PRZYGOTOWANIE DO ABSORPCJI FUNDUSZY UE

Tryb podstawowy w nowym Pzp - kompleksowo o udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi UE.

Polemiki, spory i nieścisłości w procedurach prowadzonych na podstawie nowego PZP

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp - trening praktyczny krok po kroku

Początkujący Wykonawca w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

Certyfikowany kurs KADROWO-PŁACOWY od podstaw PAKIET

Początkujący Zamawiający w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

Jak przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia krok po kroku: 45 zagadnień, które należy poznać, żeby prawidłowo udzielać zamówień. ONLINE

Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie w najbardziej popularnych trybach udzielania „małych” i „dużych” zamówień z uwzględnianiem rejestru umów - case studies i ćwiczenia w oparciu o najnowsze orzecznictwa

Planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych w praktyce - najczęstsze błędy, nieprawidłowości i przypadki naruszeń ONLINE

PŁACE od A do Z - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład – kompleksowe warsztaty 2 dniowe

7 kluczowych obszarów w nowej ustawie PZP – praktyczne wskazówki, najważniejsze wnioski i kontrowersje w stosowaniu przepisów ONLINE

Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych wg NOWEJ USTAWY z uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń wykonawczych i ogłoszeń w TED ONLINE

Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane - kompleksowy kurs z uwzględnieniem nowych rozporządzeń

Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty- 13 zasad jak tego uniknąć. Warsztat dla wykonawców na podstawie najnowszych orzecznictw KIO ONLINE

Zachowanie trwałości projektu unijnego na lata 2014-2020 - obowiązki beneficjenta w tym zakresie i kontrola wypełniania tych obowiązków

KOMPENDIUM „PRAWO PRACY W DZIAŁANIU 2022” – DWUDNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE.

Kurs Compliance Officer - kompleksowo i praktycznie o roli i odpowiedzialności sygnalistów wg. nowej dyrektywy europejskiej

Polski Ład, a zmiany w naliczeniu wynagrodzeń oraz najnowsze zmiany w ZUS na 2022 r.

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce.

Ochrona sygnalistów w sektorze publicznym – nowe obowiązki i kary w świetle dyrektywy UE, obowiązującej od 17 grudnia ONLINE

Studium Zamówień Publicznych XXXIV edycja

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce.

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne