Zadania Komisji Przetargowej w Praktyce

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.               Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy pzp za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego.             W myśl art. 7 pkt 7 ustawy pzp kierownikiem zamawiającego jest osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową jest uprawniony do […]

Czytaj więcej

Czym jest ustawa Prawo zamówień publicznych?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w Polsce reguluje zasady przygotowania, udzielania oraz realizacji zamówień publicznych. Jest to kluczowy dokument prawny dla wszelkich instytucji publicznych oraz firm, które chcą ubiegać się o realizację kontraktów finansowanych z publicznych środków. Ostatnio pisaliśmy o Ustawa Prawo zamówień publicznych – najważniejsze aspekty Zakres regulacji. Ustawa określa procedury i zasady, które muszą […]

Czytaj więcej

Czym jest zamówienie publiczne

W ustawie Prawo zamówień publicznych w art. 7 pkt. 32 ustawodawca definiuje zamówienie publiczne w następujący sposób : Proszę przyjrzeć się dokładnie tej definicji, czy mówiąc kolokwialnie, na pierwszy rzut oka wyjaśnia czym są zamówienia publiczne? Czy zapoznając się z tą definicją możemy stwierdzić w jaki sposób udzielać zamówień publicznych? Wydaje mi się, że nie […]

Czytaj więcej

EKSPERT PZP – kurs dla zaawansowanych w zamówieniach publicznych

17 kwietnia odbyła się premiera nowego kursu EKSPERT PZP – kursu zamówień publicznych dla profesjonalistów. EKSPERT PZP – dlaczego ten kurs jest wyjątkowy? Ten kurs jest wyjątkowy, bo nie ma takiego drugiego na rynku. Spotykamy się z sytuacją gdzie specjaliści ds. zamówień publicznych dają nam znać, że kursy aktualnie dostępne na rynku mają ciekawą, ale […]

Czytaj więcej

Sukces razy dwa – Monika Sacewicz i Iwona Wierzgała

Monika Sacewicz, prezes i Iwona Wierzgała, wiceprezes ApexNet sp. z o.o. opowiadają o 23 latach swojej firmy, kamieniach milowych na drodze rozwoju biznesu i o tym, jak radzić sobie w trudnych chwilach Na czym polega specyfika działalności spółki, którą panie kierują?   Monika Sacewicz: Zajmujemy się szkoleniami w dziedzinie zamówień publicznych, ale też kadr, płac, funduszy unijnych, inwestycji budowlanych i BHP. Przede wszystkim uczymy urzędników, jak zgodnie […]

Czytaj więcej

Kiedy rozpoczyna się postepowanie o zamówienie publiczne.

Czy przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia lub przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania i jego zatwierdzenie przez kierownika zamawiającego świadczy o tym, że postepowanie zostało wszczęte. Oczywiście, że nie. Należy pamiętać, że postępowanie o udzielenie zamówienia to procedura wszczynana przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert. Prowadzona jest jako uporządkowany […]

Czytaj więcej

KURS STARTER PZP – klucz do sukcesu w zamówieniach publicznych

KURS STARTER PZP – czym jest? Kurs STARTER PZP przygotowany został specjalnie dla osób początkujących w świecie zamówień publicznych. Rozbija skomplikowane zagadnienia na krótkie, przystępne lekcje. Kurs dostarczy Ci praktycznych rozwiązań i rozjaśni podstawowe kwestie bez względu na Twój poziom doświadczenia. Kurs STARTER PZP został stworzony przez Iwonę Holkę – Prawniczkę, która mówi o PZP […]

Czytaj więcej

Kim jest zamawiający

Aktem regulującym zasady i procedury udzielania zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych.             W art. 7 pkt 31 ustawy Pzp wskazano, że zamawiającym może być osobę fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy do jej stosowania;             Natomiast w art. 4,5 i 6 ustawy Pzp wymieniono katalog podmiotów […]

Czytaj więcej

Co jeśli wykonawca wybrany w postępowaniu ni będzie chciał podpisać umowy

Czym może skończyć się zamówienie publiczne             Zgodnie z art. 254 ustawy Pzp postępowanie o zamówienie publiczne może skończyć się podpisaniem umowy lub unieważnieniem postępowania.             Na pewno powyższa regulacja stanowi, że co do zasady zamawiający, który dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nie może odstąpić od podpisania umowy z wybranym wykonawcom.             W komentarzu do ustawy […]

Czytaj więcej

Czy umowa o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł jest umową w sprawie zamówienia publicznego?

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 7 pkt 18 ustawy Pzp, przez postępowanie o udzielenie zamówienia, należy rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty […]

Czytaj więcej