Postępowania na dostawy leków prowadzone przez Apteki zobowiązane do stosowania ustawy Pzp. W jaki sposób należy opisać przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą Pzp.

Prowadząc postępowania na dostawę leków np.: przez Gminne Ośrodki Zdrowia problematyczny jest opis przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami art. 99 ustawy Pzp. W formularzu cenowym zamawiający wskazuje ponad 3 tysiące leków. Większość  z tych leków opisana jest poprzez wskazanie nazwy konkretnego leku. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że osoby, które są klientami apteki chcą zakupić konkretny […]

Czytaj więcej

Zmiany w wynagrodzeniach wynikające z Polskiego Ładu oraz planowanych zmian od 1 lipca.

Jakie zmiany nas czekają w wynagrodzeniach od 1 lipca? W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się świadczenie obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z wykonywana pracą w formie pieniężnej, bądź w innej formie niż pieniężna. Jest to obowiązkowe świadczenie pracodawcy względem pracownika – pracodawca w żaden sposób nie może być zwolniony z tego […]

Czytaj więcej

Bezpłatne zamówienia publiczne – wiedza dostępna od ręki!

Bezpłatna wiedza z zamówień publicznych – z czego możesz skorzystać zupełnie bezpłatnie i w każdej chwili? 1. EduStrefa – portal wiedzy o zamówieniach publicznych Jest platformą wiedzy z zamówień publicznych. Masz bezpłatny dostęp do części materiałów o zamówieniach publicznych w takich zakładkach, jak: e-booki, materiały szkoleniowe, akty prawne, filmy szkoleniowe, wzory dokumentów, forum, a także stale […]

Czytaj więcej

Kontrola udzielania zamówień publicznych – Zabezpieczenie interesów finansowych zamawiającego (wadium)

Regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych nie wskazują, czym jest oraz w jakim celu należy zastosować instytucje wadium. Ustawodawca zawarł definicje dotyczącą wadium w art. 70 (4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Zgodnie z ww. normą prawną w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod […]

Czytaj więcej

Zasady przyjmowania pracowników z Ukrainy

Obywateli Ukrainy, można zatrudnić na 24 miesiące na podstawie uproszczonej procedury – oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – plusy w procedurze oświadczeniowej Jeżeli chcesz legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, wystarczy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tym wypadku pozwolenie na pracę nie będzie potrzebne. […]

Czytaj więcej

Rozporządzenia, a badania podmiotowych środków dowodowych

Na podstawie art 108 ust. 1 Ustawy Pzp zamawiający bada podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Są to przesłanki obowiązkowe a zamawiający bada je i w małych i dużych postępowaniach. badania podmiotowych środków dowodowych Różnica przejawiać się będzie w sposobie ich dokumentowania. W postępowaniach powyżej kwot unijnych możemy przewidzieć procedurę odwróconą, która będzie miała […]

Czytaj więcej

Drodzy ZAMAWIAJĄCY – dziękujemy, jesteście WAŻNI!

Drodzy zamawiający, wierzymy, że Wasza codzienna praca jest odpowiednio doceniana. Gdyby jednak tak nie było, albo potrzebowalibyście kilku słów motywacji, to musicie wiedzieć, że są w Waszym otoczeniu osoby, które widzą, jak wiele dla nas robicie. Naszą wdzięczność wyraziliśmy w postaci tego filmu.  Dlatego w imieniu wszystkich, których otoczenie zmienia się na lepsze, bezpieczniejsze, bardziej […]

Czytaj więcej

KFS – jak uzyskać dofinansowanie w 2022 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) działa od 2014 roku. Jego zadaniem jest dystrybucja publicznych pieniędzy na wsparcie pracowników w podnoszeniu swoich kompetencji. Pieniądze publiczne przeznaczone na szkolenia są więc ogólnodostępne dla przedsiębiorstw prywatnych, fundacji i organów sektora publicznego, a jedynym warunkiem skorzystania z nich jest zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Jak zatem uzyskać […]

Czytaj więcej