Sukces razy dwa – Monika Sacewicz i Iwona Wierzgała

Monika Sacewicz, prezes i Iwona Wierzgała, wiceprezes ApexNet sp. z o.o. opowiadają o 23 latach swojej firmy, kamieniach milowych na drodze rozwoju biznesu i o tym, jak radzić sobie w trudnych chwilach Na czym polega specyfika działalności spółki, którą panie kierują?   Monika Sacewicz: Zajmujemy się szkoleniami w dziedzinie zamówień publicznych, ale też kadr, płac, funduszy unijnych, inwestycji budowlanych i BHP. Przede wszystkim uczymy urzędników, jak zgodnie […]

Czytaj więcej

Kiedy rozpoczyna się postepowanie o zamówienie publiczne.

Czy przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia lub przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania i jego zatwierdzenie przez kierownika zamawiającego świadczy o tym, że postepowanie zostało wszczęte. Oczywiście, że nie. Należy pamiętać, że postępowanie o udzielenie zamówienia to procedura wszczynana przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert. Prowadzona jest jako uporządkowany […]

Czytaj więcej

KURS STARTER PZP – klucz do sukcesu w zamówieniach publicznych

KURS STARTER PZP – czym jest? Kurs STARTER PZP przygotowany został specjalnie dla osób początkujących w świecie zamówień publicznych. Rozbija skomplikowane zagadnienia na krótkie, przystępne lekcje. Kurs dostarczy Ci praktycznych rozwiązań i rozjaśni podstawowe kwestie bez względu na Twój poziom doświadczenia. Kurs STARTER PZP został stworzony przez Iwonę Holkę – Prawniczkę, która mówi o PZP […]

Czytaj więcej

Kim jest zamawiający

Aktem regulującym zasady i procedury udzielania zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych.             W art. 7 pkt 31 ustawy Pzp wskazano, że zamawiającym może być osobę fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy do jej stosowania;             Natomiast w art. 4,5 i 6 ustawy Pzp wymieniono katalog podmiotów […]

Czytaj więcej

Co jeśli wykonawca wybrany w postępowaniu ni będzie chciał podpisać umowy

Czym może skończyć się zamówienie publiczne             Zgodnie z art. 254 ustawy Pzp postępowanie o zamówienie publiczne może skończyć się podpisaniem umowy lub unieważnieniem postępowania.             Na pewno powyższa regulacja stanowi, że co do zasady zamawiający, który dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nie może odstąpić od podpisania umowy z wybranym wykonawcom.             W komentarzu do ustawy […]

Czytaj więcej

Czy umowa o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł jest umową w sprawie zamówienia publicznego?

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 7 pkt 18 ustawy Pzp, przez postępowanie o udzielenie zamówienia, należy rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty […]

Czytaj więcej

Co to jest wadium

Wadium to określona suma pieniędzy, której wniesienie przez wykonawcę jest wymagane podczas przetargu jako forma zabezpieczenia jej zapłaty za wykonane usługi lub dostarczone towary. Wadium wnosi się na rachunek bankowy organizatora przetargu i stanowi gwarancję, że wykonawca, który zamawia usługi lub towary, jest w stanie sprostać swoim zobowiązaniom finansowym. Wysokość wadium jest zwykle określana procentowo […]

Czytaj więcej

Zastosowanie nowych technologii w procesie zamówień publicznych

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczną ewolucję technologiczną, która znacząco wpływa na sektor zamówień publicznych. Ta rewolucja cyfrowa, ukształtowana przez rozwój Internetu, mobilnych technologii i chmury obliczeniowej, otworzyła nowe ścieżki dla efektywności, przejrzystości i uczciwości w procesie zamówień publicznych. Wprowadzenie systemów elektronicznych do składania ofert, znane jako e-zamówienia, stanowi kamień milowy w tej transformacji. E-zamówienia ułatwiają […]

Czytaj więcej

Zmiany bagatelne w umowie. Czy zamawiający musi je przewidzieć?

Jakie zmiany umowy przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych? Czy zmiany bagatelne w umowie są przewidziane przez ww. ustawę? Jakie zmiany możesz wprowadzić w umowie? Art. 455 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może wprowadzić zmiany do umowy o zamówienie publiczne bez przeprowadzenia nowego postępowania. Może to zrobić, jeśli: łączna wartość zmian jest mniejsza niż […]

Czytaj więcej

KFS 2024 – uzyskaj dofinansowanie na szkolenia ApexNet

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 2024 to fundusz celowy, który tworzony jest corocznie z wydzielonej części ze składek pracodawców, odprowadzanych na Fundusz Pracy. KFS działa już od 2014 roku. Pieniądze publiczne przeznaczone na szkolenia są więc ogólnodostępne dla przedsiębiorstw prywatnych, a także fundacji i organów sektora publicznego. Dzięki temu firmy mogą zakupić np. szkolenia z dofinansowaniem […]

Czytaj więcej