Archiwa tagu: zamówienia publiczne

Jak usprawnić realizację umów? Mechanizmy przewidziane w Prawie zamówień publicznych

W nawiązaniu do komunikatu z listopada 2021 w związku z powtarzającymi się informacjami o trudnościach w realizacji umów o zamówienie publiczne, w szczególności polegających na przerwach i opóźnieniach w łańcuchu dostaw, chcielibyśmy zwrócić uwagę na przewidziane ustawą Pzp mechanizmy, które mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia realizacji planowanych umów w sprawie zamówienia publicznego. Rekomendując zastosowanie […]

Czytaj więcej

Postępowania na dostawy leków prowadzone przez Apteki zobowiązane do stosowania ustawy Pzp.

W jaki sposób należy opisać przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą Pzp.? Prowadząc postępowania na dostawę leków np.: przez Gminne Ośrodki Zdrowia problematyczny jest opis przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami art. 99 ustawy Pzp. W formularzu cenowym zamawiający wskazuje ponad 3 tysiące leków. Większość  z tych leków opisana jest poprzez wskazanie nazwy konkretnego leku. Dodatkowym utrudnieniem […]

Czytaj więcej

Bezpłatne zamówienia publiczne – wiedza dostępna od ręki!

Bezpłatna wiedza z zamówień publicznych – z czego możesz skorzystać zupełnie bezpłatnie i w każdej chwili? 1. EduStrefa – portal wiedzy o zamówieniach publicznych Jest platformą wiedzy z zamówień publicznych. Masz bezpłatny dostęp do części materiałów o zamówieniach publicznych w takich zakładkach, jak: e-booki, materiały szkoleniowe, akty prawne, filmy szkoleniowe, wzory dokumentów, forum, a także stale […]

Czytaj więcej

KONTROLA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – co trzeba widzieć po 1.01.2021?

Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. Kontrola zostaje przeprowadzona przez Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dopuszczalność zmian umowy, których zamawiający nie mógł przewidzieć W art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.2019), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wprowadzono przesłanki dopuszczalności […]

Czytaj więcej

Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

Przepisy Kpc, przez wiele lat polubowne rozwiązywanie sporów kojarzyło się z działalnością arbitrażową, polegająca na rozstrzyganiu spraw nie przez zawodowe sądy powszechne, lecz przez wyznaczanych prawników, działających jako sąd polubowny (arbitrażowy). Dzisiaj mediacja w nowym Prawie zamówień wygląda już zupełnie inaczej. Nowe Prawo zamówień publicznych – mediacje i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zp? […]

Czytaj więcej

UZP – oddanie kolejnych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia(26.01.2021)

UZP informuje, że zgodnie z przedstawionym planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, dnia 26 stycznia 2021 roku zostaną oddane do użytku  pozostałe funkcjonalności BZP. Platforma e-Zamówienia – co zostanie wdrożone? Kolejne funkcjonalności Platformy to: ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp, słowniki wielopoziomowe, funkcjonalność kopiowania kryteriów z części do części, Dodatkowo […]

Czytaj więcej

Odrzucenie oferty – kiedy i dlaczego?

Odrzucenie oferty – każdemu zamawiającemu zdarza się mieć wątpliwość co może poprawić w ofercie wykonawcy a kiedy należy ofertę odrzucić. Wątpliwości zamawiającego, czy odrzucenie oferty – w jakich sytuacjach ? Wątpliwości zamawiającego mogą dotyczyć różnych sytuacji: wykonawca w kosztorysie nie ujął jednostek miar w każdej pozycji, kosztorys miał sporządzić na podstawie przedmiaru robót. w przetargu […]

Czytaj więcej

Nowelizacja nowej ustawy Pzp 2021 – podpisana przez prezydenta

Nowelizacja nowej ustawy Pzp 2021? Tak, nowa ustawa jeszcze nie weszła w życie, ale nowelizacja stała się faktem. 7 grudnia 2020 roku Prezydent podpisał ustawę: z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która w szerokim zakresie […]

Czytaj więcej

Zmiany Umów w nowym Pzp a klauzule waloryzacyjne

Klauzule waloryzacyjne to takie ustanowienie umowne, które przewiduje, że wartość świadczenia wynikającego z umowy będzie określona poprzez odniesienie się do innego miernika wartości, niż pieniądz. Sprawdź także: Unieważnienie postępowania o zamówienia publiczne Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienie publiczne Kluczowymi  a zarazem obowiązkowymi elementami umowy, które powinny pojawić się  w umowie w sprawie zamówienia publicznego […]

Czytaj więcej