Archiwa tagu: zamówienia publiczne

Robot w stylu retro, za nim rozmazana roślinność; ilustracja do tematu: Przyszłość zamówień publicznych

Przyszłość zamówień publicznych: polska i światowa perspektywa

Przyszłość zamówień publicznych: polska i światowa perspektywa Wstęp Zamówienia publiczne stanowią istotny element gospodarki, wpływając na rozwój innowacji, modernizację infrastruktury oraz jakość usług publicznych. W miarę jak świat dostosowuje się i zmienia pod wpływem technologii, rosnącej cyfryzacji i globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, rola zamówień publicznych stale ewoluuje. Polska podobnie jak w inne kraje, […]

Czytaj więcej

Etyka w zamówieniach publicznych

Etyka w zamówieniach publicznych Wprowadzenie Zamówienia publiczne obejmują szereg dyscyplin oraz dziedzin, przez co mogą wydawać się zawiłym procesem, w którym łatwo jest o nadużycia. Fundamentem zaufania i odpowiedzialności firm i instytucji starających się o oraz składających zamówienia publiczne powinna być etyka w zamówieniach publicznych. Nie można więc przecenić znaczenia aspektów etycznych w procesach zamówień, […]

Czytaj więcej

Czym jest ustawa Prawo zamówień publicznych?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w Polsce reguluje zasady przygotowania, udzielania oraz realizacji zamówień publicznych. Jest to kluczowy dokument prawny dla wszelkich instytucji publicznych oraz firm, które chcą ubiegać się o realizację kontraktów finansowanych z publicznych środków. Ostatnio pisaliśmy o Ustawa Prawo zamówień publicznych – najważniejsze aspekty Zakres regulacji. Ustawa określa procedury i zasady, które muszą […]

Czytaj więcej

EKSPERT PZP – kurs dla zaawansowanych w zamówieniach publicznych

17 kwietnia odbyła się premiera nowego kursu EKSPERT PZP – kursu zamówień publicznych dla profesjonalistów. EKSPERT PZP – dlaczego ten kurs jest wyjątkowy? Ten kurs jest wyjątkowy, bo nie ma takiego drugiego na rynku. Spotykamy się z sytuacją gdzie specjaliści ds. zamówień publicznych dają nam znać, że kursy aktualnie dostępne na rynku mają ciekawą, ale […]

Czytaj więcej

Kiedy rozpoczyna się postepowanie o zamówienie publiczne.

Czy przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia lub przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania i jego zatwierdzenie przez kierownika zamawiającego świadczy o tym, że postepowanie zostało wszczęte. Oczywiście, że nie. Należy pamiętać, że postępowanie o udzielenie zamówienia to procedura wszczynana przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert. Prowadzona jest jako uporządkowany […]

Czytaj więcej

KURS STARTER PZP – klucz do sukcesu w zamówieniach publicznych

KURS STARTER PZP – czym jest? Kurs STARTER PZP przygotowany został specjalnie dla osób początkujących w świecie zamówień publicznych. Rozbija skomplikowane zagadnienia na krótkie, przystępne lekcje. Kurs dostarczy Ci praktycznych rozwiązań i rozjaśni podstawowe kwestie bez względu na Twój poziom doświadczenia. Kurs STARTER PZP został stworzony przez Iwonę Holkę – Prawniczkę, która mówi o PZP […]

Czytaj więcej

Gwarancja a rękojmia za wady – podobieństwa i różnice

Gwarancja jakości i rękojmia za wady, to zagadnienia, z których zamawiający może korzystać zamiennie. Jednak gwarancja i rękojmia służą do osiągania innych celów. Jakich? O tym dowiesz się z tego artykułu. Aby zabezpieczyć interesy zamawiającego winien on dookreślić czym jest gwarancja oraz rękojmia. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY- RÓŻNICE   Rękojmia za wady to […]

Czytaj więcej

Przesłanki unieważnienia umowy

Jakie mogą być przesłanki unieważnienia umowy o zamówienie publiczne? Jesteś zamawiającym? Przeczytaj! Obowiązująca Ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje precyzyjnie jakie przesłanki decydują o unieważnieniu umowy. Oczywistym jest, że umowa podlegać będzie unieważnieniu jeśli zamawiający  z naruszeniem ustawy udzieli zamówienia. Ale czy wystarczy tylko przestrzegać procedur opisanych w ustawie Pzp? Główne zasady zamówień publicznych Oczywiście zamawiający […]

Czytaj więcej

Kontrola zamówień publicznych – kto ją sprawuje?

Kto sprawuje kontrolę nad postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych? Przede wszystkim Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oraz inne organy kontrolne, takie jak Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz sądy administracyjne. Kontrola zamówień publicznych jest bardzo ważna – przetargi powinny być przejrzyste! Czym jest KIO – Krajowa Izba Odwoławcza? Krajowa Izba Odwoławcza to niezależny […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne – zasady, strony, definicja, SWZ

Zamówienia publiczne to procesy, w których instytucje publiczne, takie jak rządy, agencje rządowe i jednostki samorządu terytorialnego, udzielają kontraktów na dostawy towarów, usług lub robot publicznych. Te procesy regulują przepisy prawa, w tym przede wszystkim ustawę o zamówieniach publicznych. Celem zamówień publicznych jest zapewnienie uczciwej konkurencji i zapobieżenie dyskryminacji wobec wykonawców. Ważne jest także osiągnięcie […]

Czytaj więcej