Archiwum kategorii: Zamówienia Publiczne

Czym jest spółka cywilna

Spółka cywilna jest rodzajem umowy regulującej zasady współpracy jej stron, czyli wspólników. W odróżnieniu od umów spółek prawa handlowego, umowa spółki cywilnej regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego (konkretnie prawem zobowiązań określonym w art. 860–875 kc). Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej – nie jest podmiotem prawa ani jednostką organizacyjną. Jeśli wspólnicy decydują się na prowadzenie […]

Czytaj więcej
Robot w stylu retro, za nim rozmazana roślinność; ilustracja do tematu: Przyszłość zamówień publicznych

Przyszłość zamówień publicznych: polska i światowa perspektywa

Przyszłość zamówień publicznych: polska i światowa perspektywa Wstęp Zamówienia publiczne stanowią istotny element gospodarki, wpływając na rozwój innowacji, modernizację infrastruktury oraz jakość usług publicznych. W miarę jak świat dostosowuje się i zmienia pod wpływem technologii, rosnącej cyfryzacji i globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, rola zamówień publicznych stale ewoluuje. Polska podobnie jak w inne kraje, […]

Czytaj więcej

Kurs Master eNotices2 dla Sektorowców: kompleksowe szkolenie dla specjalistów

Kurs Master eNotices2 dla Sektorowców: kompleksowe szkolenie dla specjalistów Wprowadzenie Zarządzanie zamówieniami publicznymi wymaga nie tylko solidnej wiedzy, ale także umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi, które ułatwiają i optymalizują cały proces. Obecne ustalenia na poziomie unijnym zobowiązują każdego, kto ubiega się lub   ma zamiar składać oferty o   zamówieniu publicznym, do korzystania z   […]

Czytaj więcej

Etyka w zamówieniach publicznych

Etyka w zamówieniach publicznych Wprowadzenie Zamówienia publiczne obejmują szereg dyscyplin oraz dziedzin, przez co mogą wydawać się zawiłym procesem, w którym łatwo jest o nadużycia. Fundamentem zaufania i odpowiedzialności firm i instytucji starających się o oraz składających zamówienia publiczne powinna być etyka w zamówieniach publicznych. Nie można więc przecenić znaczenia aspektów etycznych w procesach zamówień, […]

Czytaj więcej

Zadania Komisji Przetargowej w Praktyce

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.               Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy pzp za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego.             W myśl art. 7 pkt 7 ustawy pzp kierownikiem zamawiającego jest osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową jest uprawniony do […]

Czytaj więcej

Czym jest ustawa Prawo zamówień publicznych?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w Polsce reguluje zasady przygotowania, udzielania oraz realizacji zamówień publicznych. Jest to kluczowy dokument prawny dla wszelkich instytucji publicznych oraz firm, które chcą ubiegać się o realizację kontraktów finansowanych z publicznych środków. Ostatnio pisaliśmy o Ustawa Prawo zamówień publicznych – najważniejsze aspekty Zakres regulacji. Ustawa określa procedury i zasady, które muszą […]

Czytaj więcej

Czym jest zamówienie publiczne

W ustawie Prawo zamówień publicznych w art. 7 pkt. 32 ustawodawca definiuje zamówienie publiczne w następujący sposób : Proszę przyjrzeć się dokładnie tej definicji, czy mówiąc kolokwialnie, na pierwszy rzut oka wyjaśnia czym są zamówienia publiczne? Czy zapoznając się z tą definicją możemy stwierdzić w jaki sposób udzielać zamówień publicznych? Wydaje mi się, że nie […]

Czytaj więcej

EKSPERT PZP – kurs dla zaawansowanych w zamówieniach publicznych

17 kwietnia odbyła się premiera nowego kursu EKSPERT PZP – kursu zamówień publicznych dla profesjonalistów. EKSPERT PZP – dlaczego ten kurs jest wyjątkowy? Ten kurs jest wyjątkowy, bo nie ma takiego drugiego na rynku. Spotykamy się z sytuacją gdzie specjaliści ds. zamówień publicznych dają nam znać, że kursy aktualnie dostępne na rynku mają ciekawą, ale […]

Czytaj więcej

Kiedy rozpoczyna się postepowanie o zamówienie publiczne.

Czy przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia lub przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania i jego zatwierdzenie przez kierownika zamawiającego świadczy o tym, że postepowanie zostało wszczęte. Oczywiście, że nie. Należy pamiętać, że postępowanie o udzielenie zamówienia to procedura wszczynana przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert. Prowadzona jest jako uporządkowany […]

Czytaj więcej

Kim jest zamawiający

Aktem regulującym zasady i procedury udzielania zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych.             W art. 7 pkt 31 ustawy Pzp wskazano, że zamawiającym może być osobę fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy do jej stosowania;             Natomiast w art. 4,5 i 6 ustawy Pzp wymieniono katalog podmiotów […]

Czytaj więcej