Lokalizacja Wybierz miasto
 
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

Polemiki, spory i nieścisłości w procedurach prowadzonych na podstawie nowego PZP

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy. ONLINE

Zamówienia publiczne w praktyce - kompleksowy kurs doskonalący stosowanie największych zmian w historii Pzp

Umowy od A do Z w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. ONLINE

Prawidłowa oferta kluczem do wygrania postępowania - 9 kluczowych kwestii dla wykonawców w nowym Pzp

Przetarg i tryb podstawowy od A do Z – jak bezbłędnie korzystać z najpopularniejszych procedur udzielania zamówień wg nowego PZP

Zamówienia publiczne w branży informatycznej - jak obecnie prowadzić postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp i rekomendacjami UZP

Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane - kompleksowy kurs z uwzględnieniem nowych rozporządzeń ONLINE

Praktyczne zamówienia publiczne wg nowej ustawy Pzp na podstawie orzecznictwa, opinii i interpretacji oraz kazusów zamówieniowych

Nowa ustawa Pzp w branży medycznej. Jak efektywnie prowadzić zamówienia w placówkach medycznych po wejściu w życie nowych przepisów?

Początkujący Zamawiający w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

Certyfikowany kurs KADROWO-PŁACOWY od podstaw PAKIET

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp - trening praktyczny krok po kroku

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane. Jak opracować nowe klauzule w umowach wg nowego przepisu od 1.01.2021?

Obowiązki zamawiających na etapie planowania i udzielania zamówień publicznych według aktualnych przepisów i orzecznictwa

Początkujący Wykonawca w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

Zadania i odpowiedzialność pracowników komórek merytorycznych w zamówieniach publicznych wg aktualnych przepisów i orzecznictwa.

Studium Zamówień Publicznych XXXIII edycja

Stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych przy zamówieniach finansowanych ze środków unijnych

Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych. Najczęściej popełniane błędy w świetle doświadczeń kontrolnych i najnowszego orzecznictwa

Jak prawidłowo i skutecznie przygotować postępowanie na odbiór odpadów w gminie? ONLINE

Tryb podstawowy - krok po kroku przez pełną procedurę udzielania zamówień na podstawie nowego PZP

Nowa ustawa Pzp w praktyce. Problemy interpretacyjne oraz ich rozwiązywanie na podstawie orzecznictwa, stanowiska UZP i organów kontrolii

Pełna elektronizacja zamówień publicznych od 01.01.2021 - jak zamawiać w 100% online. ONLINE

Praktyka udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł. Procedury, regulaminy i odpowiedzialność

Umowy od A do Z w nowej ustawie Pzp z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych

XXV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

PŁACE od A do Z – kompleksowe warsztaty

KOMPENDIUM „PRAWO PRACY W DZIAŁANIU 2021” – DWUDNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE.

ZIELONY ŁAD ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTÓW NA LATA 2021-2027 PRZYGOTOWANIE DO ABSORPCJI FUNDUSZY UE

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne