Szkolenia otwarte

Lokalizacja Wybierz miasto
 
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

Dekalog Wykonawcy – 10 zasad uczestnictwa w przetargach według nowego Prawa Zamówień Publicznych ONLINE

Nowa ustawa Pzp i inne regulacje w zamówieniach do 130 000 zł. planowanie, szacowanie, procedury i warsztat z tworzenia regulaminu.

Wzorcowa specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) i inne ważne zmiany wynikające z nowego Prawa zamówień publicznych. ONLINE

100 najważniejszych kwestii dotyczących nowej ustawy Pzp przez pryzmat nowych rozporządzeń wykonawczych.

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy. ONLINE

Tryb podstawowy w nowym Pzp - kompleksowo o udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi UE. ONLINE

Prawo Pracy 2021 z uwzględnieniem specyfiki COVID 19 - praktyczne warsztaty ONLINE

Umowy od A do Z w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.

Od teorii do praktyki, czyli nowa ustawa Pzp w świetle rozporządzeń, przepisów wykonawczych i oficjalnych stanowisk UZP.

Wykonawcy budowlani w nowej ustawie Pzp. Jak skutecznie składać oferty wg nowych przepisów w 2021 roku

Zintegrowany kurs nowego Prawa zamówień publicznych - co musisz wiedzieć po 01.01.2021 ONLINE

Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych wg NOWEJ USTAWY z uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń wykonawczych i ogłoszeń w TED ONLINE

Zamówienia publiczne dla kontrolerów - jak sprawdzać postępowania pod kątem naruszeń i nieprawidłowości zgodnie z nową ustawą PZP

Jak udzielać zamówień sektorowych zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych?

Pracownicze Plany Kapitałowe - zasady wdrażania i realizacji w praktyce ONLINE

Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce, korekty dokumentacji płacowej – konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US ONLINE

Przygotowanie postepowania na prace projektowe i roboty budowlane według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasady efektywności

Udzielanie zamówień publicznych z dziedziny nauki w 2021 r. – nowa ustawa Pzp dla uczelni wyższych i instytutów badawczych

Praktyczny kurs Prawa zamówień publicznych 2021r. - od planowania do raportu z realizacji zamówienia

XXXII edycja Studium Zamówień Publicznych

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne