Lokalizacja Wybierz miasto
 
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie w najbardziej popularnych trybach udzielania „małych” i „dużych” zamówień z uwzględnianiem rejestru umów - case studies i ćwiczenia w oparciu o najnowsze orzecznictwa ONLINE

Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane - kompleksowy kurs z uwzględnieniem nowych rozporządzeń ONLINE

CZAS PRACY OD A DO Z w 2022 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy. ONLINE

Umowy od A do Z w nowej ustawie Pzp z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych ONLINE

Sprawozdawczość, planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszego rozporządzenia o sprawozdawczości ONLINE

Nowości dla zamawiających w 2022 r. - rozporządzenie o sprawozdaniu rocznym, polityka zakupowa, plany zamówień, analizy i raporty

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jak prawidłowo prowadzić działalność socjalną

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy. ONLINE

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp - trening praktyczny krok po kroku ONLINE

Ochrona sygnalistów w sektorze publicznym – nowe obowiązki i kary w świetle dyrektywy UE, obowiązującej od 17 grudnia ONLINE

Zamówienia sektorowe na każdym etapie postępowania z uwzględnieniem umów i sprawozdania zgodnie z nowym rozporządzeniem

TRYB PODSTAWOWY BEZ TAJEMNIC I WĄTPLIWOŚCI na każdym etapie postępowania z uwzględnieniem zmian w Pzp i nowych rozporządzeń wykonawczych

KURS Vademecum Inspektora Ochrony Danych

PŁACE od A do Z - na podstawie zmian wprowadzonych przez Polski Ład oraz z uzględnieniem nowego rozporządzenia– kompleksowe warsztaty 2 dniowe

Stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych przy zamówieniach finansowanych ze środków unijnych ONLINE

Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty- 13 zasad jak tego uniknąć. Warsztat dla wykonawców na podstawie najnowszych orzecznictw KIO ONLINE

Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie powyżej progów UE - warsztat oparty na orzecznictwie i praktycznych wskazówkach

Praktyczny kurs dla zamawiającego na podstawie nowych przepisów i orzecznictwa - analiza potrzeb, podmiotowe środki dowodowe, klauzule w umowach i inne kluczowe obszary w stosowaniu PZP w 2022.

Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych - część pierwsza - procedura przetargowa

Błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego Pzp na podstawie orzecznictwa KIO, opinii UZP i interpretacji. ONLINE

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane. Jak opracować nowe klauzule w umowach wg nowego przepisu od 1.01.2021?

Czas pracy dla kierowników - praktyczne zasady planowania i rozliczania pracowników

Studium Zamówień Publicznych XXXIV edycja

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - nowe wyzwania, nowe zasady, nowe programy ONLINE

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce.

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne