Szkolenia otwarte

Lokalizacja Wybierz miasto
 
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

100 najważniejszych kwestii dotyczących nowej ustawy Pzp przez pryzmat nowych rozporządzeń wykonawczych.

Stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych przy zamówieniach finansowanych ze środków unijnych

Umowy od A do Z w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wzorcowa specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) i inne ważne zmiany wynikające z nowego Prawa zamówień publicznych. ONLINE

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy. ONLINE

XXIV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Zintegrowany kurs nowego Prawa zamówień publicznych - co musisz wiedzieć po 01.01.2021 ONLINE

CZAS PRACY OD A DO Z w 2021 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy.

Obowiązki zamawiających na każdym etapie postępowania wg nowych przepisów Pzp w 2021 r.

Przetarg i tryb podstawowy od A do Z – jak bezbłędnie korzystać z najpopularniejszych procedur udzielania zamówień wg nowego PZP

Początkujący Zamawiający w nowej ustawie Pzp - Kurs VOD

Zamówienia publiczne w branży IT po wejściu w życie nowej ustawy Pzp z uwzględnieniem rekomendacji UZP

Nowa ustawa Pzp i inne regulacje w zamówieniach do 130 000 zł. planowanie, szacowanie, procedury i warsztat z tworzenia regulaminu.

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp - trening praktyczny krok po kroku

Przygotowanie postępowania na prace projektowe i roboty budowlane według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasady efektywności

Nowa ustawa Pzp okiem Czabanów - kurs praktycznego stosowania najnowszych przepisów

Warsztat składania ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne wg nowej ustawy

Od teorii do praktyki, czyli nowa ustawa Pzp w świetle rozporządzeń, przepisów wykonawczych i oficjalnych stanowisk UZP.

Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznych w obliczu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ONLINE

Elektronizacja i elektroniczna komunikacja według nowej ustawy Pzp i aktów wykonawczych

Tryb podstawowy - krok po kroku przez pełną procedurę udzielania zamówień na podstawie nowego PZP

Prawo Pracy 2021 z uwzględnieniem specyfiki COVID 19 - praktyczne warsztaty ONLINE

Pracownicze Plany Kapitałowe - zasady wdrażania i realizacji w praktyce ONLINE

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

XXXIII edycja Studium Zamówień Publicznych

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne