Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Jak przeprowadzić procedurę...

SZKOLENIA OTWARTE

Jak przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia krok po kroku 45 zagadnień, które należy poznać, żeby prawidłowo udzielać zamówień ONLINE

TEMAT

Jak przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia krok po kroku:

45 zagadnień, które należy poznać, żeby prawidłowo udzielać zamówień. ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

UWAGA! 45 zagadnień, o bezbłędnym udzielaniu zamówień publicznych w 12 godzin praktycznego kursu!


Po szkoleniu będziesz doskonale  wiedział jak wygląda procedura udzielnia zamówień publicznych. Pod okiem naszego eksperta nauczysz się również wszystkiego o:

 • Wyjaśnieniach SWZ, modyfikacjach: terminy, zasady, prawidłowe i terminowe udzielanie wyjaśnień;
 • Składaniu ofert: platformy, podpisy i ich weryfikacja, zasady komunikacji elektronicznej;

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia.

Rekomendacje uczestników

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 626
Liczba opinii o trenerze: 1092

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

 1. O ustawie, jej założeniach i aktach wykonawczych: system zamówień publicznych w PL i UE;
 2. Najważniejsze definicje i słowniczek pojęć;
 3. Zasady zamówień publicznych i powiązanie ich z obowiązkami osób udzielających zamówień;
 4. Odpowiedzialność komisji przetargowej i kierownika zamawiającego;
 5. Planowanie zamówień: polityka zakupowa państwa, efektywność ekonomiczna, analiza potrzeb i wymagań, plan postępowań;
 6.  Możliwe formy komunikacji zamawiającego z wykonawcami, wstępne konsultacje rynkowe, pozyskiwanie informacji „z rynku”;
 7.  Szacowanie i agregacja zamówień: reguły, zasady, obowiązki;
 8. Dokumenty zamówienia: co należy przygotować, aby wszcząć postępowanie;
 9. Opis przedmiotu zamówienia: równoważność, normy, konsekwencje nieprawidłowego opisu;
 10. Przedmiotowe środki dowodowe: zasady żądania, składania i weryfikacji;
 11.  Podstawy wykluczenia wykonawcy fakultatywne i obligatoryjne oraz dokumenty na ich potwierdzenie;
 12.  Ustalanie warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych;
 13. Konsorcjum w zamówieniu publicznym;
 14. Podmiot udostępniający zasoby i podwykonawca;
 15. Kryteria oceny ofert: zasady, sposoby kształtowania, weryfikowalność, ocena oferty;
 16. Wybór trybu w postępowaniu unijnym i krajowym, warianty w postępowaniach krajowych;

 1. Wszczęcie postepowania w zależności od progu: procedura, ogłoszenia, zamieszczanie SWZ;
 2. Wyjaśnienia SWZ, modyfikacje: terminy, zasady, prawidłowe i terminowe udzielanie wyjaśnień;
 3. Składanie ofert: platformy, podpisy i ich weryfikacja, zasady komunikacji elektronicznej;
 4. Udostępnianie dokumentów, jawność postępowania vs tajemnica przedsiębiorstwa;
 5. Żądanie wadium i jego weryfikacja;
 6. Ocena ofert: czynności zamawiającego, procedura odwrócona w postępowaniu UE, negocjacje w postępowaniu krajowym;
 7. Termin związania ofertą i obowiązki zamawiającego z nim związane;
 8. Weryfikacja rażąco niskiej ceny;
 9. Poprawianie omyłek w złożonych ofertach: granice działania zamawiającego;
 10. Ocena podmiotowa wykonawcy: dopuszczalność wyjaśnień, uzupełnień;
 11. Odrzucenie oferty: omówienie przesłanek w powiązaniu z obowiązkami zamawiającego;
 12. Wybór oferty: aspekty proceduralne;
 13. Unieważnienie postępowania: omówienie przesłanek;
 14. Zawarcie umowy: żądanie zabezpieczenia należytego wykonywania umowy, konstrukcja umowy o zamówienie publiczne, regulacje obowiązkowe i niedozwolone, kary umowne, płatności, waloryzacja, zmiany umów;
 15. Rozliczenie zamówienia: ogłoszenie o wykonaniu umowy, raport z realizacji;
 16. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom;
 17. Archiwizacja postępowań;

OPINIE

Trener Iwona Holka posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały

- Opinia anonimowa

Pani Iwona Holka jest obecnie najlepszym trenerem w dziedzinie Pzp. Niezależnie od formy (online czy live) szkolenia są ciekawe, pełne przykładów i ciekawostek solidnie popartych bieżącym stanem prawnym. Pani I. Holka dysponuje ogromną wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami interpersonalnymi. Chętnie wezmę udział w kolejnych szkoleniach.

Anna Szymańska - SO Łódź

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna "2S"
Miejsce Termin Trener Cena
DOBIERZ VOD 50% TANIEJ
więcej informacji
ONLINE, 18-19 kwietnia 2024
GWARANCJA TERMINU
Iwona Holka 1099.00 zł netto + 23% VAT 1649.00 zł netto + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900