Lokalizacja Wybierz miasto
 
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

Zamówienia publiczne w praktyce bez kontrowersji i wątpliwości na podstawie najnowszych przepisów i aktualnego orzecznictwa

Jak przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia krok po kroku: 45 zagadnień, które należy poznać, żeby prawidłowo udzielać zamówień. ONLINE

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych

Udzielanie zamówień na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane. Kompleksowy kurs na podstawie nowych rozporządzeń, wymagań Programu Polski Ład i ustawy o elektromobilności

Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty- 13 zasad jak tego uniknąć. Warsztat dla wykonawców na podstawie najnowszych orzecznictw KIO ONLINE

Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie w najbardziej popularnych trybach udzielania „małych” i „dużych” zamówień z uwzględnianiem rejestru umów - case studies i ćwiczenia w oparciu o najnowsze orzecznictwa

Umowy w ZP z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych, Polskiego Ładu i inflacji

Kontrola prawidłowości udzielania przez Beneficjentów Pomocy Technicznej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzona przez Instytucję Zarządzającą PO IR

Zamówienia sektorowe - jak zgodnie z najnowszymi przepisami prowadzić postępowania i konstruować umowy?

10 kroków do kompleksowej realizacji zamówienia publicznego - praktyczny warsztat i ćwiczenia

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy. ONLINE

Praktyka udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł. Procedury, regulaminy i odpowiedzialność ONLINE

Zamówienia publiczne w praktyce - kompleksowy kurs doskonalący stosowanie największych zmian w historii Pzp.

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce.

Studium Zamówień Publicznych

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne