Szkolenia Zamówienia publiczne

Lokalizacja Wybierz miasto
 
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

Początkujący Zamawiający w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

Błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego Pzp na podstawie orzecznictwa KIO, opinii UZP i interpretacji.

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce. Warsztat z podpisów elektronicznych. ONLINE

Zasady kontrolowania zamówień publicznych zgodnie z nowym Pzp - warsztat dla kontrolerów

Przygotowanie postępowania na prace projektowe i roboty budowlane według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasady efektywności

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy. ONLINE

Certyfikowany Kurs na Specjalistę ds. Zamówień publicznych według nowej ustawy Pzp ONLINE

Praktyczne aspekty zamówień publicznych - od prawidłowego zaplanowania do skutecznej realizacji umowy.

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp - trening praktyczny krok po kroku

100 kluczowych zagadnień w nowej ustawie Pzp pod kątem składania ofert - kompleksowy kurs dla wykonawców. ONLINE

Tryb podstawowy w nowym Pzp - kompleksowo o udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi UE.

Zamówienia publiczne jako proces zakupowy - od planowania po rozliczenie, audyt i archiwizację.

Praktyka udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł. Procedury, regulaminy i odpowiedzialność

Nowe zasady udzielania zamówień publicznych w branży sektorowej - kompleksowy kurs doskonalący.

Zamówienia publiczne w praktyce - kompleksowy kurs doskonalący stosowanie największych zmian w historii Pzp

Umowy od A do Z w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. ONLINE

Przetarg i tryb podstawowy od A do Z – jak bezbłędnie korzystać z najpopularniejszych procedur udzielania zamówień wg nowego PZP

Zamówienia publiczne w branży informatycznej - jak obecnie prowadzić postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp i rekomendacjami UZP

Studium Zamówień Publicznych XXXIII edycja

XXV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne