Lokalizacja Wybierz miasto
 
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie z uwzględnieniem orzecznictwa i wyników kontroli - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie z uwzględnieniem orzecznictwa i wyników kontroli

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie z uwzględnieniem orzecznictwa i wyników kontroli

Maraton Prawa zamówień publicznych  - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

[BEZ NOCLEGU] Maraton Prawa zamówień publicznych  - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

[BEZ NOCLEGU] Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

Środki ochrony prawnej w PZP – jak skutecznie ubiegać się o swoje prawa w Krajowej Izbie Odwoławczej – jak skutecznie ubiegać się o swoje prawa w Krajowej Izbie Odwoławczej

Środki ochrony prawnej w PZP – jak skutecznie ubiegać się o swoje prawa w Krajowej Izbie Odwoławczej

Zamówienia publiczne dla początkujących dla początkujących

Zamówienia publiczne dla początkujących

Warsztat z przygotowania pełnego ogłoszenia enotices2 (z uwzględnieniem zmian od 1.06.2024 r.) i tworzenia JEDZ w aplikacji ESPD - Kurs praktyczny z postępowań unijnych w PZP - Kurs praktyczny z postępowań unijnych w PZP

Warsztat z przygotowania pełnego ogłoszenia enotices2 (z uwzględnieniem zmian od 1.06.2024 r.) i tworzenia JEDZ w aplikacji ESPD - Kurs praktyczny z postępowań unijnych w PZP

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł po zmianach przepisów oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków po zmianach przepisów oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł po zmianach przepisów oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków

Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla zarządów dróg z uwzględnieniem specyfiki branży i na podstawie praktycznych przykładów. z uwzględnieniem specyfiki branży i na podstawie praktycznych przykładów

Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla zarządów dróg z uwzględnieniem specyfiki branży i na podstawie praktycznych przykładów.

16 problemów proceduralnych przy udzielaniu zamówienia publicznego - instrukcja dla zamawiającego - instrukcja dla zamawiającego

16 problemów proceduralnych przy udzielaniu zamówienia publicznego - instrukcja dla zamawiającego

Umowy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane z uwzględnieniem waloryzacji - ryzyka, niedopuszczalne postanowienia i dobre praktyki UZP. - ryzyka, niedopuszczalne postanowienia i dobre praktyki UZP.

Umowy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane z uwzględnieniem waloryzacji - ryzyka, niedopuszczalne postanowienia i dobre praktyki UZP.

Prawidłowe czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - praktyki, niuanse i błędy zamawiających na podstawie ćwiczeń, orzecznictwa i stanowiska doktryny Praktyki, niuanse i błędy zamawiających na podstawie ćwiczeń, orzecznictwa i stanowiska doktryny

Prawidłowe czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - praktyki, niuanse i błędy zamawiających na podstawie ćwiczeń, orzecznictwa i stanowiska doktryny

11 konkretów dla praktyków zamówień publicznych - intensywny letni kurs. - intensywny letni kurs.

11 konkretów dla praktyków zamówień publicznych - intensywny letni kurs.

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych - warsztat przygotowujący zamawiających - warsztat przygotowujący zamawiających

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych - warsztat przygotowujący zamawiających

Zamawiający a ryzyko odpowiedzialności karnej i naruszeń dyscypliny finansów publicznych - praktyczne aspekty po zaostrzeniu przepisów kodeksu karnego - praktyczne aspekty po zaostrzeniu przepisów kodeksu karnego

Zamawiający a ryzyko odpowiedzialności karnej i naruszeń dyscypliny finansów publicznych - praktyczne aspekty po zaostrzeniu przepisów kodeksu karnego

Planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych w praktyce - najczęstsze błędy, nieprawidłowości i przypadki naruszeń - najczęstsze błędy, nieprawidłowości i przypadki naruszeń

Planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych w praktyce - najczęstsze błędy, nieprawidłowości i przypadki naruszeń

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - od planu do odbioru, na zamówienia małe i duże - od planu do odbioru, na zamówienia małe i duże

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - od planu do odbioru, na zamówienia małe i duże

Kompleksowa umowa - czyli jak skonstruować zapisy, żeby zapewnić bezpieczną i efektywną realizację zamówienia publicznego. - czyli jak skonstruować zapisy, żeby zapewnić bezpieczną i efektywną realizację zamówienia publicznego.

Kompleksowa umowa - czyli jak skonstruować zapisy, żeby zapewnić bezpieczną i efektywną realizację zamówienia publicznego.

Studium Zamówień Publicznych

Studium Zamówień Publicznych

Intensywny kurs zamówień publicznych w praktyce - od ogłoszenia postępowania do raportu z realizacji zamówienia na podstawie ćwiczeń, case studies i orzecznictwa od ogłoszenia postępowania do raportu z realizacji zamówienia na podstawie ćwiczeń, case studies i orzecznictwa

Intensywny kurs zamówień publicznych w praktyce - od ogłoszenia postępowania do raportu z realizacji zamówienia na podstawie ćwiczeń, case studies i orzecznictwa

XXVIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych

XXVIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

STARTER PZP - kurs dla początkujących w zamówieniach publicznych - kurs dla początkujących w zamówieniach publicznych

STARTER PZP - kurs dla początkujących w zamówieniach publicznych

TOTAL PZP - przekrojowy kurs Prawa zamówień publicznych na 3 poziomach zaawansowania - przekrojowy kurs Prawa zamówień publicznych na 3 poziomach zaawansowania

TOTAL PZP - przekrojowy kurs Prawa zamówień publicznych na 3 poziomach zaawansowania

EKSPERT PZP - kurs zamówień publicznych dla profesjonalistów - kurs zamówień publicznych dla profesjonalistów

EKSPERT PZP - kurs zamówień publicznych dla profesjonalistów

MASTER PZP - kurs Prawa zamówień publicznych z licencją ApexNet. - kurs Prawa zamówień publicznych z licencją ApexNet

MASTER PZP - kurs Prawa zamówień publicznych z licencją ApexNet.

Master eNotices2 - kurs praktyczny kurs praktyczny

Master eNotices2 - kurs praktyczny

Master eNotices2 dla Sektorowców - kurs praktyczny - kurs praktyczny

Master eNotices2 dla Sektorowców - kurs praktyczny

Zamówienia publiczne to jedna z dziedzin, z której organizujemy profesjonalne szkolenia dedykowane zarówno osobom stawiającym pierwsze kroki w obszarze zamówień publicznych, jak i osobom pragnącym doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.

Celem wszystkich organizowanych zajęć jest przede wszystkim dostarczenie ich uczestnikom wiedzy z zakresu zamówień publicznych, jednak w ujęciu jak najbardziej praktycznym i odnoszącym się do problemów, z jakimi uczestnicy spotykają się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Dlatego też każde przygotowywane przez nas szkolenie zamówienia publiczne prowadzone jest przez wybitnych wykładowców, posiadających jednocześnie bogate doświadczenie w praktycznym posługiwaniu się przepisami prawa oraz w działalności szkoleniowej w tym zakresie.

Szkolenia zamówienia publiczne - najlepsze dla początkujących i zaawansowanych

Wśród proponowanych przez nas szkoleń, znakomitą ofertę odpowiadającą najważniejszym potrzebom uczestników w zakresie zamówień publicznych, stanowią szkolenia dedykowane osobom rozpoczynającym pracę w sektorze zamówień publicznych i powoływanym do komisji przetargowych.

Nasze szkolenia umożliwiają dogłębne poznanie kluczowych mechanizmów rządzących systemem zamówień publicznych oraz nabycie umiejętności m.in. prawidłowego przygotowania dokumentacji.

Jeśli właśnie rozpoczynasz swoją pracę w zamówieniach publicznych, bądź stawiasz pierwsze kroki w jakimkolwiek innym obszarze działalności związanej z zamówieniami, zadbaj o to, aby wystartować na jak najwyższym poziomie. Proponowane przez nas szkolenia idealnie temu służą.

Przetargi publiczne - szkolenia na miarę Twoich potrzeb

Śledząc uważnie zmiany w polskim i europejskim ustawodawstwie oraz współpracując z najwybitniejszymi znawcami zamówień publicznych, tworzymy ofertę szkoleń, która w pełni odpowiada potrzebom uczestników. Stąd też w proponowanych zajęciach znajdziesz m.in. aspekty związane z RODO i elektronizacją zamówień oraz bieżące trendy orzecznicze.

SZKOLENIA STACJONARNE I ONLINE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W odpowiedzi na stale rosnące wymagania zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, szkolenia z zamówień publicznych stają się niezbędnym elementem przygotowań każdej osoby zaangażowanej w proces udzielania zamówienia publicznego. Odpowiadając na dynamiczne zmiany w prawie zamówień publicznych, nowe regulacje, określone w nowej ustawie pzp, wymagają szczegółowego zrozumienia przez wszystkich, którzy pracują w obszarze zamówień publicznych. Zarówno początkujący, jak i doświadczeni praktycy, znajdą w ofercie szkolenia pzp i warsztaty praktyczne adresowane do ich potrzeb.

Szkolenie online oraz szkolenie zamknięte to dwie popularne formy edukacji, które umożliwiają uczestnikom zdobywanie i pogłębianie wiedzy bez konieczności opuszczania biura czy domu.

Zamówienia publiczne - kursy stacjonarne i online

Zamówienia publiczne stanowią istotny element funkcjonowania sektora finansów publicznych, wymagający od osób zaangażowanych w proces zamawiania, głębokiego zrozumienia ustawy prawo zamówień publicznych. Aby sprostać tym wymaganiom, oferowane są różnorodne szkolenia i kursy, zarówno stacjonarne, jak i online. Szkolenia te obejmują szeroki zakres tematyczny, od podstawowych zagadnień, takich jak zamówienia publiczne dla początkujących i tryby udzielania zamówień, po bardziej zaawansowane tematy, jak elektronizacja zamówień publicznych czy orzecznictwo dotyczące zamówień publicznych.

Kursy często przybierają taką formę jak 2-dniowe warsztaty praktyczne, które nie tylko dostarczają teoretycznej wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych, ale również umożliwiają uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego ubiegania się o zamówienia lub realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. Mając na uwadze specyfikę różnych branż i instytucji, szkolenia mogą również koncentrować się na takich tematach jak zamówienia publiczne w projektach unijnych, wydatki publiczne przy minimum ryzyka czy zamówienia publiczne w jednostkach sektora publicznego.

W obliczu coraz większych wymagań i zmieniającego się prawa, szkoleniowy rynek oferuje programy dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, pomagając im skutecznie ubiegać się o zamówienia i zarządzać procesami przetargowymi zgodnie z najnowszymi regulacjami.

Korzyści ze szkolenia - zamówienia publiczne

Korzyści płynące ze szkolenia z zakresu zamówień publicznych są nieocenione dla każdego, kto chce skutecznie funkcjonować na tym wymagającym rynku. Udział w szkoleniach przetargi publiczne pozwala nie tylko pogłębić wiedzę z zakresu prawa, ale również nauczyć się, jak stosować zamówienia publiczne w praktyce, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Kursy dotyczące przetargów publicznych skupiają się na aktualnych zmianach i najlepszych praktykach, w tym na przygotowaniu do nowych regulacji, które zmieniają się praktycznie co roku. Dzięki temu uczestnicy mogą nauczyć się, jak przygotowywać się zgodnie z najnowszymi wymaganiami, co znacząco zwiększa ich szanse na wygraną w przetargach.

W rezultacie, korzystając ze szkoleń z zakresu zamówień publicznych, uczestnicy nie tylko zyskują przewagę konkurencyjną, ale także budują solidne podstawy do rozwijania swojej kariery zawodowej w tym dynamicznie zmieniającym się sektorze.Newsletter

Zapisz się na bezpłątny newsletter ApexNet, a otrzymasz:

  •  Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  •  Powiadomienia o bezpłatnych materiałach merytorycznych
  •  Informacje o akcjach specjalnych i nadchodzących szkoleniach