Archiwa kategorii: Z życia firmy

Ostatnia część skryptu z chatu z naszym ekspertem RODO

Jeśli jeszcze nie znaleźliście odpowiedzi na swoje pytanie zadane na chacie podczas webinaru RODO, to teraz jest na to szansa! Zapraszamy :)

Zakupy w e-sklepie, wystarczy do zaznaczenia zgoda na przetwarzanie danych? Czy powinna być specjalna podstrona informująca szczegółowo o przetwarzaniu danych?

W e-sklepie podstawą przetwarzania danych jest umowa czyli regulamin.

Jeżeli posiadam dokumenty firmy jednoosobowej, która nie odebrała swoich dokumentów np. z 2007 roku to jak mogę je „zapomnieć”?

Najlepiej odesłać do uprawnionej osoby, która wystąpi z żądaniem.

Co gdy wdrożymy coś źle? Wtedy też będzie kara?

Niekoniecznie. Należy dochować przy wdrożeniu należytej staranności, ponadto organ może też nałożyć środki administracyjne.

Czy to prawda, że standard niszczarki musi być ścinkowy, a paskowy już nie?

Dane powinny zostać zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację danych zawartych w dokumentach. Dobór narzędzi jest efektem analizy ryzyka.

Czy zdjęcie przedstawiające wizerunek jednej lub kilku osób to dane osobowe?

Co do zasady tak, wizerunek podlega również ochronie jaki dobro osobiste oraz jest chroniony przez prawo autorskie.

Jak przeprowadzić ocenę analizy ryzyka?

Wytyczne GIODO w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej.

Kary, kary, kary ……. dla firm do 20 mln Euro, ale dla organów państwowych tylko do 100 tys zł – prawda?

Tak

Dzień dobry, czy rozp. dot. e-privacy faktycznie wchodzi 25.05.2018 r.? Na stronie MC jest ono w fazie projektu. Proszę o wyjaśnienie.

Najprawdopodobniej wejdzie pod koniec tego roku.

Czy administratorem może być osoba prawna (9sp.zo.o.) czy należy wyznaczyć konkretną osobę?

Administratorem jest wtedy spółka.

Zapomnienie-czy o konieczności przechowywania dokumentacji a tym samych braku możliwości zapomnienia musimy informować klienta „z góry”?

O braku możliwości nie, ale o okresie retencji tak.

Jeżeli na stronie mojej firmy umieszczam z nazwiska i zdjęcia osób współpracujących z moją firmą (trenerzy, konsultanci) to czy muszę ich usunąć czy posiadać pisemne zgody na umieszczanie ich na stronie?

Na wizerunek już zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędna była zgoda, w zakresie imion i nazwisk pracowników nie jest konieczna zgoda takich osób.

Kogo wg RODO należy powołać do ochrony danych, wcześniej był ABI, Administrator, jak będzie?

Będzie administrator, w zależności od okoliczności IOD, ale to  nie są jedyne podmioty biorące udział w procesie przetwarzania danych.

Czy prawo do bycia zapomnianym może się odbyć przez animizację danych ?

Tak

Jak można zweryfikować że zostało się zapomnianym albo jak trzeba udowodnić że osoba która do nas się zwróciła została zapomniana ?

Administrator nie jest zobowiązany tego udowadniać, ale poinformować osobę która zażądała prawa do bycia zapomnianym o podjętych czynnościach we właściwym terminie.

Dzień dobry! Czy prowadząc firmę szkoleniową BHP – wystawiając zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – musimy mieć zgodę osoby szkolącej?

Nie

Czy trzeba weryfikować wiek osób, które udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Tak

Czy będąc informatykiem czyli administratorem systemów informatycznych mogę być inspektorem?

W mojej ocenie będzie istniał konflikt interesów. Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29  co do zasady będzie istniał w odniesieniu do kierownika IT, tym bardziej zatem w stosunku do ASI.

Czy jako księgowa w publicznej placówce mogę być iodo?

Co do zasady może istnieć konflikt interesów.

Czy informatyk/ASI może być IDO? To w sumie konflikt interesów.

Takie też jest moje zdanie :)

W placówkach opiekuńczych wymagana będzie zgoda opiekuna na przetwarzanie danych, a co gdy opiekun nie wyrazi zgody jakie trzeba podjąć kroki?

Niestety nie rozumiem co macie Państwo na myśli pod pojęciem placówki opiekuńczej, ale zgoda wcale nie jest najczęstszą przesłanką, jeśli podstawą Państwa działania są przepisy prawa to one stanowią podstawę.

Czy będąc informatykiem w państwowej firmie czyli administratorem systemów informatycznych mogę być inspektorem?

W mojej ocenie będzie istniał konflikt interesów. Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29  co do zasady będzie istniał w odniesieniu do kierownika IT, tym bardziej zatem w stosunku do ASI.

Czy jeśli powstaje publiczna lista internetowa, na której użytkownicy sami z własnej woli podają do publicznej wiadomości pod własnym wpisem na tej stronie – swoje imię, nazwisko i województwo w którym mieszkają, to czy taki zbiór wymaga rejestrowania bazy danych?

Żaden zbiór nie wymaga zgodnie z RODO.

Monitoring przemysłowy czy i ile możemy przechowywać nagrania i czy musimy informować o tym klientów, i jak informować.

Wszystko zależy od konkretnego przypadku, a wnioski są efektem analizy w toku wdrożenia. Przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku informacyjnego.

Co z formularzem kontaktowym na stronie internetowej. Czy jeśli sam klient chce z nami się skontaktować i zostawi swój numer telefonu w formularzu kontaktowym to czy musimy dawać check boxy ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i przedstawieniu oferty?

Nie

Co zrobić z danymi osób, które dobrowolnie zapisały się do newslettera, podając wyłącznie swój adres mailowy, nie potwierdzając jednak (klikając w link w mailu) drugi raz tej zgody? Czy taką listę można będzie wykorzystać?

Taki wymóg istnieje od końca 2014 roku i nie jest związany z RODO. Najlepiej byłoby pobrać zgody we właściwy sposób.

Czy gabinet dentystyczny zatrudniający 10 pracowników i jakby nie było przetwarzający dane szczególnie chronione musi powołać IODO i prowadzić rejestr czynności przetwarzania?

Kwestia powołania IODO wymaga szczegółowej analizy i poznania organizacji, natomiast rejestr czynności przetwarzania tak.

Czy wizerunek to również są dane osobowe?

Tak

Czy procedury ochrony danych muszą być spisane?

RODO takiego wymogu nie zawiera, ale aby zapewnić zasadę rozliczalności warto to zrobić.

Jak to wygląda w uczelniach wyższych?

Wdrożenie składa się z takich samych etapów jak w innych instytucjach.

Witam czy dane wrażliwe powinny być w inny sposób ewidencjonowane?

Niestety nie rozumiem pytania. RODO zawiera pewne odrębności w stosunku do danych wrażliwych, które należy wziąć pod uwagę przy wdrożeniu.

Kto musi mieć IODO?

W art. 37 RODO znajdują się przesłanki powołania IODO.

Czy otrzymane wizytówki od klientów muszę chronić?

Tak

A co z ochroną wizerunku np. w fotografii. Czy to też dane osobowe?

Tak to są dane osobowe. Ponadto wizerunek jest chroniony przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Co ze szkołami i przedszkolami, jak w tych instytucjach ma wyglądać wdrożenie RODO?

Tak jak w każdej innej organizacji. Ani RODO, ani projekt ustawy nie zawierają wyłączeń w odniesieniu do szkół i przedszkoli.

Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo. Co powinnam wiedzieć o RODO?

Kompleksowe informacje może Pani uzyskać na szkoleniu, zapraszamy!

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega pod RODO?

Tak

Czy można przesyłać maile zawierające dane osobowe do podmiotów, z którym współpracuję? Czy te maile muszą być zawsze szyfrowane? Kto ponosi odpowiedzialność jeśli te dane z maili wyciekną?

Oczywiście można, decyzję o szyfrowaniu podejmuje administrator na podstawie analizy ryzyka, to kto poniesie odpowiedzialność zależy od tego kto jest za wyciek odpowiedzialny (maile mogą być szyfrowane, a pracownik upoważniony do przetwarzania danych skopiuje dane i ujawni).

Bycie zapomnianym a kopie zapasowe – trzeba usuwać dane? tylko jak…

Wszystko zależy od tego, jak są sporządzane kopie zapasowe.

W naszym podmiocie do tej pory był ABI teraz jest powołana inna osoba IODO. Jak płynnie przejść z jednej funkcji do drugiej? Czy IODO trzeba zgłaszać/rejestrować? W jakim terminie?

 IODO trzeba będzie zgłosić w terminie 14 dni. Kwestia przejęcia funkcji jest kwestią organizacyjną w Państwa organizacji.

Czy IODO może być rekrutowany spośród dotychczasowych pracowników tj. czy może to być funkcja dodatkowa.

Może ją pełnić osoba dotychczas zatrudniona, musi jednak mieć możliwość realnego wykonywania obowiązków IODo co powinno być priorytetem, należy też wykluczyć konflikt interesów. Grupa robocza art.29 zaleca analizę stanowisk i ocenę w przypadku których taki konflikt będzie istniał.

Jak będzie z prawem do zapomnienia, trzeba będzie kasować z dysków dane?

Jeżeli efektem analizy danego żądania będzie wniosek iż jest ono zasadne niezbędne będzie zrealizowanie prawa do bycia zapomnianym. Jest to możliwe przez usunięcie lub anonimizację danych.

W jakim stopniu przepisy te dotyczą małych firmy prowadzących sprzedaż internetową?

W całości, ostateczny projekt ustawy nie przewiduje ograniczeń stosowania RODO wobec przedsiębiorców.

Witam, czy jeśli w dokumentacji technicznej projektowej załączono uprawnienia oraz OIIB, na których widnieje imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia projektanta, Zamawiający może upublicznić scan projektu wraz z tymi danymi jako opis przedmiotu zamówienia?

Wszystko zależy od sytuacji, czy p. taki wymóg nakładają na Państwa przepisy odrębne.

Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo. Co powinnam wiedzieć o RODO?

Wszystko co powinna Pani wiedzieć przedstawiamy na szkoleniach, zapraszamy!

Przed chwilą było że Iodo zastepuje ABI – a potem jest informacja , że Iodo jest niezależny i sprawdza administratora…

I jedno i drugie jest prawdą.

Prosimy o sprecyzowanie dokładnie, kto MUSI mieć IODO.

W każdym przypadku niezbędne jest dokonanie analizy zgodnie z RODO oraz wytycznymi grupy roboczej art. 29.

 Co się zmienia w wypadku prowadzenia ewidencji klientów w formie papierowej?

Konieczne będzie jej odpowiednie zabezpieczenie, zgodnie z RODO, aby takie właściwe zabezpieczenie dobrać należy wykonać analizę ryzyka.

Czy w księgowości powinien być rejestr przetwarzania danych?

Zakładam, że ma Pani/Pan na myśli rejestr czynności przetwarzania lub rejestr kategorii czynności przetwarzania. Jesteście Państwo obowiązani prowadzić pierwszy rejestr w stosunku do danych których jesteście administratorem, a drugie w stosunku do danych dla których jesteście procesorem gdyż nie przetwarzacie Państwo danych sporadycznie. Przykłady właściwych rejestrów znajdują się na stronie GIODO.

Czy jeżeli pracuje jako informatyk, to mogę również pełnić funkcję IODO w firmie/organizacji?

Może istnieć konflikt interesów.  Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 będzie istniał co do zasady w przypadku kierownika działu IT. W odniesieniu do pracowników niższego szczebla takie ryzyko również istnieje. Z każdym razem tę kwestię należy przeanalizować.

Czy biuro rachunkowe musi wyznaczyć personalnie odpowiednika administratora czy może być tym podmiotem osoba prawna?

Administratorem zgodnie z definicją może być osoba prawna, jeśli biuro jest osobą prawną to biuro będzie administratorem w stosunku do danych co do których decyduje o celach i środkach.

Posiadam politykę bezpieczeństwa danych osobowych , upoważniłam pracowników mam rejestr zbiorów danych, co nowego mam wprowadzić w takich „starych” politykach?

Na przykład rejestr czynności przetwarzania.

 Kto może zostać IODO np. w szpitalu?

Osoba spełniająca wymagania wynikające z art. 37 ust. 5 RODO, nie może istnieć konflikt interesów, IOD powinien podlegać bezpośrednio kierownictwu jednostki, warto się zapoznać z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 w tym zakresie.

Co z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających ofertę w przetargu?

Z uwagi na wzór, mając podstawę prawną do udostępnienia danych jesteście Państwo do tego uprawnieni.

Czy będąc podwykonawcą (freelancer) muszę wprowadzać politykę bezpieczeństwa (RODO)?

RODO nie zawiera takiego wymogu.

Biuro rachunkowe nie zatrudnia pracowników, ma tylko podwykonawców (firmy zewnętrzne) działające w biurze – jak wdrożyć procedurę w takiej sytuacji?

To zależy od wyniku audytu, który warto byłoby przeprowadzić. Natomiast to czy z takimi osobami należy zawrzeć umowy o powierzeniu czy udzielić im upoważnień zależy będzie rezultatem ustaleń poczynionych podczas audytu?

Kto może zostać IODO w jednostce budżetowej?

Osoba spełniająca wymagania wynikające z art. 37 ust. 5 RODO, nie może istnieć konflikt interesów, IOD powinien podlegać bezpośrednio kierownictwu jednostki, warto się zapoznać z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 w tym zakresie.

Dzień Dobry, czy przy rozliczeniach rocznych (biuro rachunkowe) gdy odliczamy ulgę na dzieci musimy mieć zgodę rodziców na przetwarzanie danych ich dzieci które nam podają?

Jeżeli podanie danych wynika z przepisów prawa nie wymaga to zgody.

Dziękujemy za tak liczny udział w chacie, na wszystkie pytania odpowiedziała pani Anna Żmijewska – ekspert RODO ApexNet.

Zapraszamy na szkolenia z RODO, to już ostatni dzwonek, aby wdrożyć nowe rozporządzenie w Twojej firmie!

 

 

Wasze pytania – nasze odpowiedzi, czyli skrypt chatu z webinaru RODO. Część I!

Przed Wami odpowiedzi na pytania, które zostały zadane ekspertowi ApexNet podczas webinaru RODO pt.:” Zbrodnia i kara – czyli ile zapłacimy za źle wdrożone RODO?”.

Zapraszamy do lektury! Szkolenia z RODO znajdziecie TUTAJ

Czy listą na której pracownicy danej firmy wpisują swoje imię i nazwisko, np. na zapisy na zniżkowe bilety do kina, to należy traktować to już jako dane osobowe? Wiadomo z jakiej firmy są te osoby, gdyż lista jest dostępna tylko dla pracowników.

Tak, taka lista obejmuje dane osobowe.

Czy kary pieniężne będą dotyczyły jednostek organizacyjnych samorządów terytorialnych? p. ośrodków pomocy społecznej?

RODO nie rozstrzyga tej kwestii. Każdemu z państw członkowskich prawodawca europejski pozostawił do rozstrzygnięcia, czy kary pieniężne znajdą zastosowane wobec administratorów lub podmiotów przetwarzających, którymi są organy i podmioty publiczne ustanowione w tym państwie. W projekcie polskiej ustawy o ochronie danych przewidziano możliwość nałożenia kary pieniężnej na jednostki sektora finansów publicznych, ale w niższej wysokości (do 100.000 zł).

Lista obecności na szkoleniu – powinna zawierać jakąś klauzule w nawiązaniu do rodo?

Taka lista stanowi zbiór danych osobowych. W związku z tym mają do niej zastosowania przepisy RODO, w szczególności musi zostać spełniony wobec uczestników szkolenia obowiązek informacyjny.

Dzień dobry! Czy prowadząc firmę szkoleniową BHP – wystawiając zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – musimy mieć zgodę osoby szkolącej?

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych tej osoby odbywa się w celu wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia, to zgoda nie jest potrzebna. 

Testy wiedzy na szkoleniu mogą być przechowywane? Jaka klauzula jest potrzebna by one były przechowywane?

Wszystko zależy od celu takiego przechowywania. Jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, to wystarczy spełnienie obowiązku informacyjnego, bez odrębnej zgody. Jeżeli jednak testy są przechowywane w innym celu niż wykonanie umowy, to należy uzyskać zgodę.

Co z trzymaniem danych w darmowej chmurze, np. na google drive, albo dropboxie? czy takie usługi spełniają normy RODO?

Z tymi podmiotami będą musiały zostać zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO.

Co zrobić w przypadku ciągłych telefonów zapraszających na spotkania?

Jeżeli takie przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingowych to możemy skorzystać z prawa do sprzeciwu, który uniemożliwi administratorowi dalsze przetwarzanie tych danych.

Jeśli prowadzimy szkolenie nadające certyfikat uprawnienia i pracodawca go nie chce udostępnić pracownikowi bo on zmienił prace. To jakie są możliwości by taki certyfikat odzyskać? Jak to się ma do rodo i przechowywania danych?

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wskazanych w art. 15 RODO (m.in. o celu przetwarzania). Ponadto RODO przewiduje uprawnienie do przenoszenia danych (np. do nowego pracodawcy). Informacja o uzyskaniu certyfikatu, jeżeli stanowi daną osobową, może zostać przeniesiona  do nowego pracodawcy.

Co z trzymaniem danych na dropbox?

W takim przypadku będzie musiała zostać zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Ponadto należy uwzględnić zasady przekazywania danych do państwa trzeciego, tj. poza UE/EOG. Dropbox znajduje się na liście Privacy Shield, a więc spełnia unijne wymagania dotyczące ochrony danych osobowych.

W jaki sposób można zabezpieczyć wg Rodo dokumenty (umowy) zawierające dane osobowe klientów? Oprócz schowania do szafki pod klucz?

RODO nie określa wprost tych środków, a jedynie wskazuje, że środki te mają być one odpowiednie. Należy brać pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Wszelkie zabezpieczenia w RODO są dobierane pod kątem istniejących ryzyk.

Na jakiej podstawie można sprawdzić nauczycieli przed zatrudnieniem – ukaranie karą dyscyplinarną i rejestrze przestępców seksualnych?

Od kandydatów do pracy można uzyskać jedynie informacje wskazane w projektowanym art. 22(1) kodeksu pracy, w tym informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (nie dotyczy to jednak kar dyscyplinarnych, a jedynie miejsca pracy, okresu pracy czy sposobu wygaśnięcia stosunku pracy). Rejestr przestępców seksualnych jest rejestrem publicznym.

Monitoring przemysłowy czy i ile możemy przechowywać nagrania i czy musimy informować o tym klientów, i jak informować?

Dane osobowe z monitoringu muszą być przechowywane przez okres niezbędny, RODO nie wskazuje wprost takich terminów. Klienci muszą zostać poinformowani o stosowaniu monitoringu w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

Zapomnienie-czy o konieczności przechowywania dokumentacji a tym samym braku możliwości zapomnienia (względy podatkowe, dowodowe itp) musimy informować klienta „z góry”?

W ramach obowiązku informacyjnego administratora, klient musi zostać poinformowany o okresie przechowywania danych osobowych. Ponadto klient musi zostać poinformowany o prawie do usunięcia danych. Jeżeli klient zwróci się o usunięcie danych, to wówczas w odpowiedzi administrator przekazuje informację o odmowie wraz z podaniem przyczyny.

Czy dane firmowe osoby – pozyskane np. w trakcie rozmowy telefonicznej odnośnie decyzyjności mogą być wykorzystane (tel, imię i nazwisko, stanowisko, mail – w rożnych kombinacjach) i zapisane w systemie?

Dane takie mogą być wykorzystanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Ważne jest jednak to, aby dane te były wykorzystane tylko w takim celu, w jakich zostały przekazane (w przeciwnym wypadku konieczna będzie odrębna zgoda).

Czy w przypadku podania w wiadomości na Facebooku nr PESEL można zażądać jego usunięcia (całej wiadomości, ewentualnie wszystkich wiadomości)?

Tak, jeżeli nie ma podstawy dla przetwarzania takiej danej.

Czy na adresy mialowe pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych musimy dokonywać obowiązku informacyjnego?

Tak, chyba że zachodzą przesłanki wyłączenia obowiązku informacyjnego, np. osoba ta dysponuje już tymi informacjami.

Dzień dobry, chciałbym zapytać o taką kwestię, a gdy ktoś pracuje na umowę o dzieło (wciąż bardzo powszechna umowa w Polsce) to czy powinien podpisać jakąś umowę o wykorzystywaniu danych ze zleceniodawcą dla którego pracuje?

Tak, osoba pracująca na podstawie umowy o dzieło jest podmiotem niezależnym od administratora, a zatem musi zostać z nią zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (jeżeli takie dane są powierzane w celu wykonania umowy o dzieło).

Czy listą na której pracownicy danej firmy wpisują swoje imię i nazwisko, np. na zapisy na zniżkowe bilety do kina, to należy traktować to już jako dane osobowe? Wiadomo z jakiej firmy są te osoby, gdyż lista jest dostępna tylko dla pracowników. Czy to za mało informacji by traktować to jako dane osobowe?

To są dane osobowe, gdyż pozwalają na identyfikację osób, których dotyczą.

No właśnie mamy chronić wizytówki – a co z wielkimi wymianami kontaktów i pozwoleniem ustnym na przekazanie kontaktu i danych innej osobie/firmie?

Zgoda może być wyrażona w różny sposób, np. poprzez wrzucenie wizytówki do określonego pojemnika.

Czy wizerunek osoby na zdjęciu (np. ślubnym) jest też uznawane za daną osobową?

Tak i dodatkowo jest chroniony co do zasady przez prawo autorskie.

Czy pracownik działu kadr łącznie z naczelnikiem może być IODO ?

Nie ma możliwości wyznaczenia dwóch inspektorów ochrony danych w jednej jednostce.

Biuro rachunkowe umowy o powierzanie – czy klient powinien nas zapewnić że posiada zgody na wykorzystywanie danych które powierza biuru?

Warto w umowie zawrzeć postanowienie, że administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych (niekoniecznie musi to być na podstawie zgody).

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, branża szkoleniowa. Mam pytanie, czy do osób, które brały udział w moich szkoleniach i których posiadam dane (imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu) muszę wysyłać wiadomość z informacją, że przetwarzam ich dane i mają prawo do ich wglądu oraz zapomnienia? 

Tak, wobec tych osób musi zostać spełniony obowiązek informacyjny.

Jaki wpływ RODO na zamówienia publiczne?

RODO będzie musiało zostać uwzględnione zarówno w samym postępowaniu o udzielenie zamówienia (odpowiednie sformułowanie wymogów w zakresie danych osobowych), jak i w treści umów o udzieleniu zamówienia publicznego.

Dzień dobry, chciałbym zapytać o taką kwestię, a gdy ktoś pracuje na umowę o dzieło (wciąż bardzo powszechna umowa w Polsce) to czy powinien podpisać jakąś umowę o wykorzystywaniu danych ze zleceniodawcą dla którego pracuje?

Tak, umowę o powierzeniu przetwarzania danych, jeżeli są mu powierzane dane osobowe.

Co z dokumentami Polityka bezpieczeństwa i instrukcja obsługi systemów informatycznych , czy po wejściu RODO nie ma obowiązku posiadać tych dokumentów?

RODO wspomina jedynie o odpowiednich politykach, ale w praktyce trzeba wykazać zasadę rozliczalności.

UODO wymagała prowadzenia sprawdzeni rocznego czy w związku z RODO ten obowiązek ustaje?

RODO wymaga regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków.

Czy przy wysyłaniu materiału biologicznego do zbadania innej firmie, oznaczonego imieniem i nazwiskiem, muszę mieć umowę o powierzenie z tą firmą. I zgodę klienta na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom?

W tym przypadku musi zostać zawarta umowa powierzenia. Na takie powierzenie nie jest jednak konieczna zgoda klient (wystarczy udzielenie informacji w ramach obowiązku informacyjnego).

Czy CV przesyłane przez osoby na potrzeby rekrutacji trzeba od razu po rekrutacji kasować czy można je zostawiać, by w przyszłości się odezwać do tych osób i zaproponować współprace?

Musimy mieć zgodę takiej osoby na wykorzystanie go do przyszłych rekrutacji.

CV odsyłać czy niszczyć w niszczarce?

Jeżeli nie ma już podstaw do przetwarzania danych osobowych w CV, to dane te powinny zostać usunięte. Może to nastąpić w niszczarce.

Co powinien zrobić fotograf wykonujący zdjęcia podczas różnych wydarzeń (śluby, różnego rodzaju targi, wydarzenia firmowe) na których będzie widoczne wiele osób? Czy każda osoba dająca się rozpoznać na zdjęciu (nawet jeśli nie jest głównym tematem zdjęcia) będzie musiała wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych?

Z uwagi na to, że wizerunek jest daną osobową, jego przetwarzanie wymaga zgody, jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania danych wymienionej w art. 6 ust. 1 RODO. Zgoda taka nie musi być jednak wyrażona na piśmie. Z motywu 32 do RODO wynika, że zgoda taka może zostać udzielona także ustnie. Administrator musi jednak móc wykazać podstawę przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadą rozliczalności. Pamiętajmy, że to także prawo autorskie i jeśli fotograf chce takie fotografie wykorzystywać do celów marketingowych to powinien mieć zgody.

 

Kalendarz szkoleń na maj już gotowy!

Kalendarz szkoleń zaplanowanych na maj 2018 roku jest już dostępny na stronie ApexNet.pl!

W przyszłym miesiącu przygotowaliśmy dla Was standardowe i renomowane szkolenia z zakresu Zamówień Publicznych, RODO czy JEDZ – początkujący uczestnicy będą mogli nabyć nowych, aktualnych informacji, a ci bardziej zaawansowani pogłębić tę wiedzę, którą już dysponują. Wykonawcy, Zamawiający – serdecznie zapraszamy!

Na szkolenia obowiązują jeszcze promocyjne ceny.

Kalendarz majowy na 2018 r dostępny jest TUTAJ

Nowości w EduStrefie!

EduStrefa to przydatny portal, na którym znajdują się materiały szkoleniowe oraz wiele  bonusów, testów i filmów z zakresu zamówień publicznych, RODO i innych aktualnych tematów.

W tym tygodniu pojawiły się tam gorące nowości: trzy niezwykle istotne dokumenty traktujące o składaniu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), a także publikacja Eksperta – pani Katarzyny Wińskiej-Rużewicz na temat mitów w zamówieniach publicznych.

http://edustrefa.apexnet.com.pl/logowanie/

Miłej lektury! :)

 

hand-226358_960_720

Dziękujemy!

Dziś chcielibyśmy podziękować Wam za wsparcie i liczne pozytywne komentarze, jakie otrzymujemy po każdym przeprowadzonym szkoleniu w całym kraju. Jest nam niesamowicie miło, że praca, jaką wkładamy w organizację spotkań dla Was zostawia po sobie tak miły odzew! Cieszymy się ze współpracy z każdym Klientem, co jeszcze bardziej motywuje nas do dalszych działań. Zapraszamy na kolejne szkolenia oraz do dzielenia się zdobytym doświadczeniem :)

 

Apexnet.pl

Styczniowy kalendarz już gotowy!

Kalendarz szkoleń zaplanowanych na styczeń 2018 roku jest już dostępny na stronie ApexNet.pl!

W przyszłym miesiącu przygotowaliśmy dla Was standardowe i renomowane szkolenia z zakresu Zamówień Publicznych, RODO czy JEDZ – początkujący uczestnicy będą mogli nabyć nowych, aktualnych informacji, a ci bardziej zaawansowani pogłębić tę wiedzę, którą już dysponują. Nie zabraknie także nowych szkoleń, których na pewno nie chcecie przegapić! Związane one będą z problemami nowelizacji KPA w 2017 r . – z wyjaśnieniem, komentarzem i wzorami pism.

Na szkolenia obowiązują jeszcze promocyjne ceny!

Serdecznie zapraszamy! :)

Kalendarz styczniowy na 2018 r dostępny jest TUTAJ