Archiwum kategorii: Kadry i płace

Jak zostać księgową

Ciekawy zawód księgowa Księgowa to jedno z najważniejszych stanowisk w każdej firmie. Jest to na pewno zawód, który budzi wiele ciekawości, szczególnie ze względu na jego wymagania i rosnącą rolę w dzisiejszym świecie biznesu. Praca w księgowości opiera się na nieustannym dokonywaniu precyzyjnych obliczeń, dokładnym sprawdzaniu wydatków i wpływów, a także na księgowaniu różnego rodzaju […]

Czytaj więcej

Zmiany w wynagrodzeniach w 2023 r.

Jakie zmiany nas czekają w wynagrodzeniach? W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się świadczenie obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z wykonywana pracą w formie pieniężnej, bądź w innej formie niż pieniężna. Jest to obowiązkowe świadczenie pracodawcy względem pracownika – pracodawca w żaden sposób nie może być zwolniony z tego obowiązku Obligatoryjne i […]

Czytaj więcej

Prawo pracy w 2023 roku

Od dłuższego czasu spodziewaliśmy się, że kodeks prawa pracy w Polsce czekają poważne i długofalowe zmiany. O jakich zmianach możemy dzisiaj mówić? Kluczowe najnowsze zmiany w prawie pracy Jakie zmiany w prawie pracy w Polsce miały miejsce w ostatnim czasie? 5 dni urlopu opiekuńczego bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły […]

Czytaj więcej

KFS – jak uzyskać dofinansowanie w 2023 r.?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to fundusz celowy, który tworzony jest corocznie z wydzielonej części ze składek pracodawców, odprowadzanych na Fundusz Pracy. KFS działa już od 2014 roku. Pieniądze publiczne przeznaczone na szkolenia są więc ogólnodostępne dla przedsiębiorstw prywatnych, fundacji i organów sektora publicznego, a. Dzięki temu firmy mogą zakupić np. szkolenia z dofinansowaniem 80-100% i zoptymalizować […]

Czytaj więcej

Zasady przyjmowania pracowników z Ukrainy

Obywateli Ukrainy, można zatrudnić na 24 miesiące na podstawie uproszczonej procedury – oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – plusy w procedurze oświadczeniowej Jeżeli chcesz legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, wystarczy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tym wypadku pozwolenie na pracę nie będzie potrzebne. […]

Czytaj więcej

Pracownik młodociany – czy zachowa prawo do wynagrodzenia nie uczęszczając na praktyki w czasie COVID-19?

Kto to jest pracownik młodociany? W świetle obecnie obowiązujących przepisów kodeksu pracy pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracownik młodociany a COVID – 19? Zgodnie z art. 15f […]

Czytaj więcej

Podpis kwalifikowany – elektroniczny

Podpis kwalifikowany – elektroniczny. Prowadzenie akt osobowych ewoluowało. Od 01.01.2019 roku umożliwiono pracodawcom prowadzenie ich w formie elektronicznej Kiedy i jak opatrzyć je podpisem kwalifikowanym?  Każdy właściciel firmy może ustalić datę elektronizacji akt osobowych. W takim przypadku należy całość akt osobowych – każdego pracownika przenieść do ich elektronicznej teczki oraz objąć tym także nowo przyjętych […]

Czytaj więcej

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych? Dokształcanie? Czy lubisz się uczyć? Może ujmując inaczej – dokształcać? To zależy od indywidualnego podejścia każdego z nas, często od wieku i już nabytego doświadczenia. O dziwo! Najbardziej umiejętni i wyszkoleni pracownicy są najlepszym materiałem do wytypowania ich na szkolenie. Dlaczego zapytacie? Ponieważ umiejętny pracownik zadaje praktyczne pytania, pochodzące z doświadczenia i […]

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych – przy wyliczaniu wynagrodzenia pracownika z kwoty brutto do kwoty netto niezmiernie istotna jest kwestia odpowiedniego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy i jej odtrącenia z wynagrodzenia i przekazania do Urzędu Skarbowego. Najogólniej ujmując, podatek jest to ogólne, przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Podatek […]

Czytaj więcej

Skorzystaj z dotacji na start swojej firmy

Skorzystaj z dotacji na start swojej firmy. Dotacje na start swojej firmy z urzędu pracy to jedna z metod na pozyskanie środków pomocnych w stawianiu pierwszych kroków na drodze własnej działalności. Inna możliwość to np. wzięcie kredytu – oczywiście takich ofert jest wiele, ale różnią się one od pozyskanych dotacji z urzędu np. tym, że […]

Czytaj więcej