Co to jest wadium

Wadium to określona suma pieniędzy, której wniesienie przez wykonawcę jest wymagane podczas przetargu jako forma zabezpieczenia jej zapłaty za wykonane usługi lub dostarczone towary. Wadium wnosi się na rachunek bankowy organizatora przetargu i stanowi gwarancję, że wykonawca, który zamawia usługi lub towary, jest w stanie sprostać swoim zobowiązaniom finansowym. Wysokość wadium jest zwykle określana procentowo […]

Czytaj więcej

Zastosowanie nowych technologii w procesie zamówień publicznych

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczną ewolucję technologiczną, która znacząco wpływa na sektor zamówień publicznych. Ta rewolucja cyfrowa, ukształtowana przez rozwój Internetu, mobilnych technologii i chmury obliczeniowej, otworzyła nowe ścieżki dla efektywności, przejrzystości i uczciwości w procesie zamówień publicznych. Wprowadzenie systemów elektronicznych do składania ofert, znane jako e-zamówienia, stanowi kamień milowy w tej transformacji. E-zamówienia ułatwiają […]

Czytaj więcej

Zmiany bagatelne w umowie. Czy zamawiający musi je przewidzieć?

Jakie zmiany umowy przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych? Czy zmiany bagatelne w umowie są przewidziane przez ww. ustawę? Jakie zmiany możesz wprowadzić w umowie? Art. 455 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może wprowadzić zmiany do umowy o zamówienie publiczne bez przeprowadzenia nowego postępowania. Może to zrobić, jeśli: łączna wartość zmian jest mniejsza niż […]

Czytaj więcej

KFS 2024 – uzyskaj dofinansowanie na szkolenia ApexNet

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 2024 to fundusz celowy, który tworzony jest corocznie z wydzielonej części ze składek pracodawców, odprowadzanych na Fundusz Pracy. KFS działa już od 2014 roku. Pieniądze publiczne przeznaczone na szkolenia są więc ogólnodostępne dla przedsiębiorstw prywatnych, a także fundacji i organów sektora publicznego. Dzięki temu firmy mogą zakupić np. szkolenia z dofinansowaniem […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne od podstaw

Zamówienia publiczne dla początkujących  Zamówienia publiczne to obszar, który dla początkujących może wydawać się trochę skomplikowany. Dlatego warto skorzystać ze specjalistycznego szkolenia, które pomoże zrozumieć wszystkie aspekty tego procesu, w tym kluczowe aspekty, takie jak wartość zamówienia, ustawy prawo zamówień publicznych oraz szacowanie wartości zamówienia. Wartość zamówienia to jedno z najważniejszych kryteriów, decydujących o wyborze […]

Czytaj więcej

Zaawansowane strategie negocjacji w zamówieniach publicznych

Negocjacje w zamówieniach publicznych to znacznie więcej niż tylko wymiana ofert i ustalanie cen. To subtelna sztuka, wymagająca zrozumienia nie tylko specyfiki rynku, ale także ludzkiej psychologii i dynamiki grupowej. W tym sektorze, gdzie zasady są ściśle regulowane, a stawki wysokie, profesjonaliści muszą łączyć gruntowną wiedzę z zaawansowanymi umiejętnościami interpersonalnymi, by skutecznie manewrować między oczekiwaniami […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne co to?

Co to są zamówienia publiczne? Zamówienia publiczne to szczególne transakcje, które są uregulowane przez prawo zamówień publicznych. Wynikają z potrzeby sektora finansów publicznych, który zobligowany jest do realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności, przy pomocy innych podmiotów. Prawo zamówień publicznych jest kompleksowym systemem norm, które regulują proces udzielania zamówień przez podmioty publiczne. Możliwość skorzystania z […]

Czytaj więcej

Zrozumienie zamówień publicznych: Podstawowe elementy i strategie dla nowicjuszy

Zamówienia publiczne, będące kluczowym elementem gospodarki, polegają na nabywaniu przez podmioty publiczne towarów, usług czy robót budowlanych. Istota zamówień publicznych jest szeroka, obejmując zarówno małe zakupy, jak i wielomilionowe projekty. Podstawowe zasady, jakie rządzą tym procesem, to transparentność, uczciwa konkurencja i równość traktowania oferentów. Transparentność zapewnia, że wszelkie decyzje podejmowane są w sposób otwarty, co […]

Czytaj więcej

Master eNotices2 – kurs praktyczny

.W związku z najnowszymi zmianami stworzyliśmy wyjątkowy produkt – Master eNotices2 – kurs praktyczny. Dowiedz się więcej o zmianach i kursie czytając poniższy artykuł. O co chodzi z nowymi formularzami? Od 25 października br. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie nowe e- formularze. Zostały ustanowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 […]

Czytaj więcej

Innowacyjne podejścia do pozyskiwania środków z funduszy europejskich

Innowacyjność w kontekście funduszy europejskich to nie tylko wprowadzanie nowych technologii czy rozwiązań. To przede wszystkim zdolność do elastycznego dostosowywania się do zmieniających się regulacji, wykorzystywania nowych narzędzi oraz tworzenia efektywnych strategii pozyskiwania środków. Współczesny beneficjent funduszy musi nie tylko znać przepisy, ale również potrafić myśleć kreatywnie, by w pełni wykorzystać dostępne możliwości finansowania. W […]

Czytaj więcej