Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2306 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 272 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


przedłużenie ważności wadium z art. 184
Treść pytania:
Wykorzystaliśmy już możliwość jednokrotnego wezwania do przedłużenia TZO wraz z wadium, teraz jesteśmy w trakcie odwołania, jednak KIO zawiesiło rozprawy. Tu pojawia się pytanie, czy po wykorzystaniu możliwości jednokrotnego wezwania, mozemy na podstawie art. 184 ponownie wezwać, czy to już tylko kwestia Wykonawcy, bo on może to robić kilkukrotnie??
Odpowiedź:
Tak, przedłużenie TZO jako jedno wezwanie, teraz wezwanie ze 184 - jeżeli są Państwo po wyborze - tylko od wykonawcy najkorzystniejszego.
Iwona Holka
Przetarg powyżej progów unijnych
Treść pytania:
W ofercie wymagane było wpisanie ceny brutto i netto miesięcznej. Wykonawca wpisał cenę netto miesięczną, a w miejsce ceny miesięcznej brutto wpisał kwotę za cały rok. Nie podał stawki podtku VAT, więc niewiadomo która kwota jest prawidłowa. Czy taką ofertę możemy/trzeba odrzucić i ewentualnie na podstawie jakiego paragrafu.
Odpowiedź:
Taka oferta podlega odrzuceniu z uwagi na błąd w obliczeniu ceny: Art. 89 ust. 1 pkt 6
Iwona Holka
art. 67 ust. 1 pkt. 6
Treść pytania:
Witam, Czy Zamawiający przy prowadzeniu zamówienia podstawowego może określić wartość zadania polegającego na powtórzeniu podobnych usług (zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt. 6) na większą niż wartość zadania podstawowego? Czy wartość zadania przeprowadzonego w trybie WR (zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt. 6) może być zdecydowanie wyższa od pierwotnego? Zadanie podstawowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot unijnych (ogłoszenie w DUUE)
Odpowiedź:
Przeciwwskazań nie ma w ustawie. Progi procentowe usunięto, jednak w ramach dobrych praktyk nie jest to polecane, aby zamówienie z 67.1.6 przekraczało wartość podstawowego. Ono ma charakter uzupełniający, nie wiodący. Bezpieczny próg % to 50%.
Iwona Holka
Procedura odwrócona a dokumenty
Treść pytania:
Czy w procedurze odwróconej można od najwyżej ocenionego wykonawcy żądać w tym samym czasie (np. 2 osobne wezwania w ciągu jednego dnia) do złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej w ramach art. 26 ust. 3 (bo nie złożył wcześniej) oraz dokumentów na spełnianie warunków w ramach art. 26 ust. 2?
Odpowiedź:
Oczywiście.
Iwona Holka
Udzielanie i dokumentowanie zamówień powyzej 50 tys. zł netto
Treść pytania:
Czy zasady udzielania i dokumentowania zamówień, które mają zastosowanie w projektach dofinansowanych w ramach RPO mają również zastosowanie w przypadku zwykłych zamówień tzn. czy należy zamieszczać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pow. 50 tys. zł netto na stronie UZP, czy nie ma takiego obowiązku?
Odpowiedź:
Nie ma takiego obowiązku (jeszcze). Dopiero Nowa Ustawa przewiduje publikację zamówień powyżej 50.000 zł.
Iwona Holka
Podwykonawstwo
Treść pytania:
Czy Wykonawca, który składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony OiB) z wykonawcą X (konsorcjum), może, nie składając jednak oferty w konsorcjum z wykonawcą X (po zaproszeniu do składania ofert) być podwykonawcą u innego wykonawcy Y, który został dopuszczony do składania ofert w tym postępowaniu?
Odpowiedź:
Może nawet złożyć ofertę w konsorcjum i być podwykonawcą innego. Tak długo, gdzy nie ma zmowy przetargowej i nie manipuluje się wynikami postępowania - jest dobrze.
Iwona Holka
oświadczenie
Treść pytania:
Mam problem z kontrolującym z jednostki nadrzędnej - W jakim momencie członkowie komisji powinny podpisać oświadczenie z art. 17?
Odpowiedź:
W momencie kiedy dowiedzą się o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Inaczej będzie to uregulowane w NU ale obecnie to jest prawidłowe postępowanie (proszę sobie nie dać wmówić, że oświadczenie z ostatniego punktu wcześniej - dopiero teraz NU to reguluje)
Iwona Holka
czynność przyjmowania ofert
Treść pytania:
Czy pracownik komórki zamówień publicznych, przygotowujący i prowadzący postępowania w tym będący sekretarzem komisji przetargowych może mieć równolegle powierzone w obowiązkach służbowych czynności związane z bezpośrednim odbieraniem i rejestrowaniem od wykonawców ofert. Czy istnieją ku temu jakiekolwiek formalne przeszkody.
Odpowiedź:
Oczywiście może, nie istnieją ku temu żadne przeszkody.
Iwona Holka
roczne sprawozdanie - pomocnicze działania zakupowe
Treść pytania:
Czy zamówienia udzielane przez podmiot działający na rzecz i w imieniu jednostki na podst. art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 4 pkt.3 uPzp (COAR wykonuje pomocnicze działania zakupowe), jednostka wykazuje w sprawozdaniu rocznym w pkt. II czy X.28?
Odpowiedź:
Te zamówienia winny być wykazane w pkt X 28.
Iwona Holka
Sprawozdanie za rok 2019
Treść pytania:
Zawarliśmy Umowę na ochronę w 2018 roku na podstawie prowadzonego postępowania w trybie art. 138q , w roku 2019 zwiększyliśmy kwotę umowy aneksem na podstawie waloryzacji wynagrodzenia w art. 142 ust.5 pkt.2 Pzp* co było wpisane w umowie, czy mamy uwzględniać w sprawozdaniu 2019 zwiększenie kwoty jeżeli podaliśmy w sprawozdaniu za 2018r. kwotę umowy pierwotnej?
Odpowiedź:
Nie. Nic nie należy podawać w sprawozdaniu. Umowę zawarliście w 2018 a sprawozdanie dotyczy udzielonych zamówień a nie wszystkich wydatkowanych przez jednostkę środków.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy