Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 969 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 123 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Zaświadczenie z banku
Treść pytania:
W przetargu należy wykazać zaświadczenie z banku że dysponujemy zdolnością kredytową. Zaświadczenie to jest ważne przez 1 miesiąc. Co jeśli mamy już je a przetarg ulegnie przesunięciu i nie zmieścimy się w okresie 1 miesiąca. Czy możemy do przetargu dodać ten dokument? Jest jakiś przepis który o tym mówi?
Odpowiedź:
Zaświadczenie jest ważne! miesiąc przed terminem składania ofert. Więc nawet jeżeli zamawiający wezwie Państwa 2 miesiące po otwarciu, a jest ono z daty na miesiąc przed składaniem: jest prawidłowe. Stanowi o tym §2 ust.2 pkt 3 rozporządzenia ws dokumentów. Taki dokument w razie gdyby był nieprawidłowy podlega również uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wtedy po takim wezwaniu mogą Państwo złożyć również dokument wystawiony po terminie składania ofert i będzie to prawidłowe.
Iwona Holka
zmiana terminu składania ofert przetarg unijny w dniu złożenia ofert czy tak można
Treść pytania:
Witam, czy Zamawiający może bez podania przyczyny zmienić termin składania ofert w dniu składania w postępowaniu unijnym, dokładnie kilka minut przed wyznaczoną godziną złożenia oferty. Czy Wykonawca może coś zrobić z tym
Odpowiedź:
Może i zdarza się tak robić, gdy np. dowie się, że są problemy z działaniem platformy i problemy ze składaniem ofert elektronicznie. Wtedy tak „ratuje” postępowanie. Niestety nic z tym zrobić nie można.
Iwona Holka
Do 30 tys.euro a wartość złożonych ofert
Treść pytania:
Jak zachować się,gdy osoba prowadząca zamówienie do 30 tys.euro otrzymała 4 oferty,z czego tylko 1 poniżej tej kwoty (dokładnie 29 tys.euro),a pozostałe 3 powyżej.Nasz Regulamin obliguje do przyjęcia szacunku ze średniej tych złożonych ofert (wszystkie ważne) i wówczas należałoby zorganizować przetarg,z tym,że osoba ta upiera się,że więcej niż 29 tys. euro nie może pozyskać, a dostawę trzeba zrealizować.Mamy również zapis w Reg.\"jeżeli uzyskane w wyniku złożonych ofert kwoty są wyższe od kwoty,którą dysponuje zamawiający w planie,może on odstąpić od udziel. zamówienia\",jednak 1 jest ok.
Odpowiedź:
Czy te warości są netto? Jeżeli brutto przekraczają 30.000 a netto nie to uważam, że można prawidłowo udzielić takiego zamówienia. Przy szacowaniu mówimy o wartościach netto. Wcześniej też zapewne było szacowanie, bo przecież teraz już było zapytanie ofertowe. Popatrzcie proszę na wartości netto tych ofert. Jeżeli mieszczą się do 30 - to nie ma ryzyka nawet gdy brutto przekracza.
Iwona Holka
Zmiana umowy ze specustawy zawartej na podstawie zamówienia z wolnej ręki
Treść pytania:
Czy można dokonać zmian treści umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki wykorzystując art. 15r "specustawy koronawirusowej"? Zmiany dokonuje się na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, który wskazuje na zmiany umowy w stosunku do treści oferty, a w zam. z wolnej ręki oferty nie ma.
Odpowiedź:
Panie Wojtku tu nie mamy 144 ale kc: tu opinia z UZP. I śmiało, proszę powołać się na 15 r również i w tym przypadku.
Iwona Holka
Dzielenie zamówień ponizej 30 tys. euro
Treść pytania:
Gmina w 2019 miała zabezpieczone 70 tys. zł netto na wykonanie placów zabaw i siłowni w ramach Funduszu Sołeckiego. Ogłosiłam 3 postępowania – zgodnie z miejscowościami. Jedno z nich zostało skontrolowane przez UM. Zarzucił nam dzielenie zamówień w celu ominięcia stosowania ustawy. Nie zgadzamy się z tym. Wiedzieliśmy, że kwoty te łącznie nie przekroczą progu 30 tys euro. Gmina przygotowała postępowania w imieniu Sołectw, które w różnym czasie dostarczyły nam swoje pomysły na to jakie urządzenia chcą u siebie. Popełniłam błąd, ze nie wrzuciłam wszystkich zamówień w jedno zapytanie?
Odpowiedź:
Absolutnie NIE! wszystko zrobiła Pani prawidłowo. Co to za głupoty oni wymyślają. Zrobiła Pani jedno wspólne postępowanie z podziałem na części - co było jak najbardziej uzasadnione z uwagi chociaż na lokalizację. Wszystko jest prawidłowo i nie może być żadnych zarzutów.
Iwona Holka
ważnośc podpisu elektronicznego
Treść pytania:
Wykonawca złożył ofertę która w chwili otwarcia i weryfikacji podpisu (28.04.2020) pokazuje iż certyfikat podpisu wygasł (nie można prawidłowo zweryfikować podpisu). Oferta została podpisana i złożona przez Wykon. na platformę zakupową jeszcze w dacie ważności certyfikatu (certyfikat ważny do 09.04.2020). Czy oferta podlega odrzuceniu z uwagi iż certyfikat podpisu wykonawcy wygasł i w chwili otwarcia ofert jest nieważny? i Wykon złożył ofertę bez podpisu i podlega odrzucniu?
Odpowiedź:
Oferta jest ważna. Nawet jeżeli w momencie otwarcia ofert podpis stracił ważność, to jednak w momencie wprowadzenia na platformę, czyli faktycznego złożenia oferty, był ważny.
Iwona Holka
Ustalenie wartości zamówienia
Treść pytania:
Jak ustalić wartość zamówienia na usługę powtarzającą się okresowo , która w ubiegłym roku nie przekraczała 30 tyś Euro. Czy nadal możemy zrobić to w formie zapytania ofertowego na kolejny rok, czy musimy zrobić to w formie przetargu sumując wartość zamówienia, które wyniesie już ponad 30 tyś Euro?
Odpowiedź:
Ustalacie Państwo na jak czas ma być zawarta umowa i jaka będzie jej wartość (np. na podstawie ubiegłych lat). Jeżeli przekroczy 30 tys. euro należy zrobić postępowanie. Jeżeli w stosunku do roku ubiegłego zmieniły się czynniki kosztotwórcze (np. zwiększenie minimalnej płacy ma wpływ na ceny usług) powinniście Państwo uwzględnić te zmiany podczas szacowania. Dodatkowo dodać do ubiegłego roku wskaźnik GUS.
Iwona Holka
Szacowanie wartości zamówienia
Treść pytania:
Zamawiający przeprowadził dwa postępowania na dostawę samochodów w ramach leasingu operacyjnego.Oba postępowania unieważnione z powodu braku ofert. Zamawiający chce przeprowadzić dwa osobne postępowania jedno na dostawę samochodów, a drugie na finansowanie zakupu samochodów czy w z związku z tym osobno szacuje dostawę samochodów, a osobno usługę finansowania? Z góry dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem Sylwia Woźniak
Odpowiedź:
Tak jest, będzie miała Pani dwa odrębne zamówienia: dostawę i usługę, nie podlegają one agregacji.
Iwona Holka
Zaświadczenie z KRK dla Pełnomocnika nie wpisanego do CEIDG
Treść pytania:
Czy Pełnomocnik upoważniony na podstawie pełnomocnictwa do prowadzenia spraw firmy oraz podpisywania firmowych dokumentów podpisem elektronicznym jest zobowiązany do złożenia zaświadczenia z KRK? Firma jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną wpisaną do CIEDG a Pełnomocnik nie jest wpisany do CEIDG posiada jedynie Pełnomocnictwo wydane przez właściciela firmy. Właściciel złożył swoje KRK czy pełnomocnik w takiej sytuacji również powinien?
Odpowiedź:
Nie. Absolutnie nie. Wyłącznie KRK dla właściciela.
Iwona Holka
Szacowanie wartości zamówienia
Treść pytania:
Czy należy powtórzyć zapytanie do firm do celów szacowania zamówienia w związku z niewielką zmianą przedmiotu zamówienia? Czy mogę na etapie ogłaszania przetargu zmienić zapis w zakresie tego jednego wymogu?
Odpowiedź:
Nie ma potrzeby, jeżeli może Pani sama tę wartość ustalić. art. 35 ust. 2 nawet nakazuje zmiany wartości. Nie rozumiem drugiego pytania :-) jeżeli był PN i teraz Pani powtarza to oczywiście może Pani zmienić.
Iwona Holka


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy