Forum


SZKOLENIA, ZJAZDY, STUDIUM


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Jak prawidłowo złożyć ofertę i wypełnić jednolity dokument zamówienia (JEDZ) po nowelizacji PZP Praktyczne ujęcia Prawa zamówień publicznych dla wykonawców. 2016-09-13 Warszawa (1) Anna Kaczyńska 2016-09-15
Zmiany w zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów wynikających z nowych dyrektyw i aktualnego orzecznictwa. 2016-09-12 Warszawa (2) Olga ..... 2016-09-14
SIWZ po nowelizacji 2016. Istotne elementy, „pułapki”, praktyczne rozstrzygnięcia 2016-09-09 Toruń (1) Michał Sieg 2016-09-13
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016. 2016-08-31 Szczecin (2) Mateusz Kulczycki 2016-09-13
Zamówienia Publiczne dla praktyków. Ucz się na błędach innych. 2016-09-06 Kraków (1) Agnieszka Grzegorczyk 2016-09-12
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/24/UE. 2016-08-30 Łódź (3) Karolina Gruszecka 2016-09-12
Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016 2016-09-06 Warszawa (1) Diana ..... 2016-09-09
Planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych po nowelizacji 2016. 2016-09-05 Warszawa (2) Dawid Giszczak 2016-09-08
Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 - krok po kroku dla praktyków. 2016-09-01 Warszawa (1) Radosław Bocian 2016-09-05
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/24/UE. 2016-08-30 Warszawa (3) Daniel Lato 2016-09-05
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016. Aspekty praktyczne. 2016-08-31 Warszawa (1) Adrian Król 2016-09-02
Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 - krok po kroku dla praktyków. 2016-08-25 Wrocław (2) Aleksandra Rewucka 2016-08-31
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016. 2016-08-26 Poznań (1) Marcin Mazurek 2016-08-30
Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 - krok po kroku dla praktyków. 2016-08-25 Warszawa (1) Tomasz Girzelski 2016-08-29
Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 - krok po kroku dla praktyków. 2016-08-23 Katowice (3) Weronika Wójcik 2016-08-25
Dokument JEDZ. Warsztat dla Zamawiających. 2016-08-18 Warszawa (2) Natalia ..... 2016-08-24
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016. 2016-08-22 Warszawa (1) Krzysztof Dąbrowski 2016-08-24
Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 - krok po kroku dla praktyków 2016-08-17 Gdańsk (1) Rafał ..... 2016-08-19
Praktyczne przygotowanie postępowania po nowelizacji ustawy Prawa Zamówień Publicznych 2016. Kurs doskonalący. 2016-06-27 Gdańsk (3) Hubert Piotrowski 2016-08-11
Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 - krok po kroku dla praktyków. 2016-08-04 Warszawa (1) Jakub ..... 2016-08-08
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r. Nowe wymagania wynikające z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE. 2016-05-30 Wrocław (3) Czesław Pawlak 2016-08-08
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce. 2016-07-22 Toruń (2) Adrian ..... 2016-07-29
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/24/UE. 2016-07-19 Kraków (2) Bartłomiej ..... 2016-07-29
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/24/UE. 2016-07-12 Wrocław (2) Radosław Lewandowski 2016-07-29
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/24/UE. 2016-07-12 Poznań (2) Robert ..... 2016-07-29
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/24/UE. 2016-07-07 Warszawa (2) Paweł ..... 2016-07-29
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/24/UE. 2016-07-07 Szczecin (2) Wojciech Wiśniewski 2016-07-29
Nowelizacja ustawy PZP w praktyce. Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/24/UE. 2016-07-14 Gdańsk (3) Norbert ..... 2016-07-29
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce. 2016-07-01 Olsztyn (2) Michał Woźniak 2016-07-29
Umowy po nowelizacji 2016. 2016-07-20 Warszawa (2) Magdalena Kowalczyk 2016-07-29