Forum


Powrót Zamówienia publiczne do 30 tys. euro – „wolna amerykanka” czy „miniprzetarg”. 2015-11-20 Kraków

M.

Marek .....

0

1) w par. 3 pkt 3 regulaminu jest: \"zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 do 30 000 euro.\"
- raczej powinno być: \"zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł do 30 000 euro.\"

2) § 8 ust. 1. regulaminu jest: \"z przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 do 30.000 euro sporządza się protokół\"
- raczej powinno być: \"z przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł do 30 000 euro sporządza się protokół\"

3) oznaczenia załącznika nr 3 brzmi: \"Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 euro\"
- raczej powinno być: Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro\"

4) tytuł załącznika nr 3 brzmi: \"Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 50 000 do 30 000 euro\"
- raczej powinno być: \"Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 50 000 zł do 30 000 euro\"

5) zał nr 4 nosi tytuł: \"Rejestr zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro\"
- raczej powinno być : Rejestr zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro\" żeby korelował z par. 10 ust. 1-2 regulaminu

- Ponad to wydaje się że regulamin jest zbyt sformalizowany szczególnie w przedziale poniżej 5 000 zł, w przedziale tym sporządzanie wniosku o udzielenia zamówienia i potwierdzanie go u księgowego i kier. zamawiającego wydaje się być zbędne i sparaliżuje drobne wydatki - zwłaszcza że z godnie z par 9 ust. 2 kier. zamawiającego zatwierdza zamówienie.
1) w par. 3 pkt 3 regulaminu jest: \"zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 do 30 000 euro.\" - raczej powinno być: \"zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł do 30 000 euro.\" 2) § 8 ust. 1. regulaminu jest: \"z przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 do 30.000 euro sporządza się protokół\" - raczej powinno być: \"z przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 50 000 zł do 30 000 euro sporządza się protokół\" 3) oznaczenia załącznika nr 3 brzmi: \"Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 euro\" - raczej powinno być: Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro\" 4) tytuł załącznika nr 3 brzmi: \"Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 50 000 do 30 000 euro\" - raczej powinno być: \"Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 50 000 zł do 30 000 euro\" 5) zał nr 4 nosi tytuł: \"Rejestr zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro\" - raczej powinno być : Rejestr zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro\" żeby korelował z par. 10 ust. 1-2 regulaminu - Ponad to wydaje się że regulamin jest zbyt sformalizowany szczególnie w przedziale poniżej 5 000 zł, w przedziale tym sporządzanie wniosku o udzielenia zamówienia i potwierdzanie go u księgowego i kier. zamawiającego wydaje się być zbędne i sparaliżuje drobne wydatki - zwłaszcza że z godnie z par 9 ust. 2 kier. zamawiającego zatwierdza zamówienie.
0
2016-02-10 14:22 0

AA

Administrator ApexNet

Panie Marku, uprzejmie dziękujemy za Pana czujność i przesłane uwagi. Oczywiście poprawimy wszystkie omyłki. Co do ostatniego punktu, to poprosiliśmy o ustosunkowanie się Pana Ewarysta, który powiedział nam, że bywa to dość różnie, część zamawiających ocenia określone zapisy jako zbyt rygorystyczne, a inni jako zbyt ogólnikowe.
Panie Marku, uprzejmie dziękujemy za Pana czujność i przesłane uwagi. Oczywiście poprawimy wszystkie omyłki. Co do ostatniego punktu, to poprosiliśmy o ustosunkowanie się Pana Ewarysta, który powiedział nam, że bywa to dość różnie, część zamawiających ocenia określone zapisy jako zbyt rygorystyczne, a inni jako zbyt ogólnikowe.
0
2016-02-10 14:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy